TCDD Eski Hükümlü İşçi Alımı 2023 İş İlanı

TCDD dört farklı ilde bulunan bölge müdürlükleri bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS şartı aranmaksızın en az lise mezunu olma şartı ile eski hükümlü işçi alımı için İŞKUR üzerinden iş ilanı yayımladı.

TDD tarafından İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Teşekkülümüz işyerlerine “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında dört (4) Demiryolu Yol Yapım, Bakım Onarım Makinesi Operatörü unvanında eski hükümlü işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İlgili ilana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartı, başvuru için gerekli belgeler, başvuru adresi, başvuru şekli ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

TCDD İşçi Alımı 2023 İş Başvuru Şartları

 • İşgücü taleplerimiz Ülke düzeyinde KPSS şartı aranmaksızın İŞKUR’da 19.06.202323.06.2023 tarihleri arasında yayınlanacaktır.
 • Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir.
 • Afyonkarahisar Yol Mekanik Atölye Müdürlüğüne alınacak demiryolu yol yapım bakım onarım makinesi operatörü için “Genel Hususlar ve Özel Şartlar” bölümünde yayınlanacak hususlar:
 • İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, noter huzurunda kura çekimi tarihi, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

Başvuru Yapacak Adayların Bilmesi Gereken Hususlar

 • İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adaylar;
 • Aşağıda belirtilen meslek lisesi veya meslek yüksek okulu bölümlerinden/programlarından veya denk bölümlerinden/programlarından birinden mezun olması,
 • Ekskavatör İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesine (Operatörlük Belgesi) sahip olması,
 • İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
 • Başvuru yapan adayların aşağıda belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 10.07.2023 – 14.07.2023 tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir.
 • Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.

Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda sözlü sınava katılacaklar, 18.07.2023 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.

Sözlü sınavı, 21.07.2023 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri ise 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, Mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalaması alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.

Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

İşe başlatılacak demiryolu yol yapım, bakım onarım makinesi operatörü 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

İşe başlayan demiryolu yol yapım, bakım onarım makinesi operatörünün deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.

İşe başlayan demiryolu yol yapım, bakım onarım makinesi operatörü atandıkları il ve işyerinden en az 5 yıl nakil talebinde bulunamayacaktır.

İşe başlayan demiryolu yol yapım, bakım onarım makinesi operatörü vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

Demiryolu yol yapım, bakım onarım makinesi operatörü olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
 • Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. Adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,
 • Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı belirtilmiş veya E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan barkotlu mezun belgesi olacaktır.)
 • Cumhuriyet Savcılığından alınan Eski Hükümlü Belgesini, (Eski hükümlü belgesinde yazan ceza ile ilgili mahkeme kararları verilen belgeye ekleyecektir.)
 • Askerlik durum belgesini, (Belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu belirtilecek, muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)
 • E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesini,
 • E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü,
 • Ekskavatör İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesine (Operatörlük Belgesi)
 • TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş
 • Talep Bilgi Formunu mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı olarak, teslim edecektir.

Adaylarda Aranan Sağlık Şartları

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir

Demiryolu yol yapım, bakım onarım makinesi operatörü görev tanımında geçen işler

Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarında yazılı görevler içerisinde bulunduğundan, işe başlayacak Demiryolu yol yapım, bakım onarım makinesi operatörü; Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili hastanelerinin herhangi birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alacaktır.

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;

 • Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
 • Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış,
 • İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-35 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.
 • Raporda “Demiryolu A Grubu emniyet kritik görevlerde çalışır.” Kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.
 • TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince; grup tespiti yapılacak adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir.
 • Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.

Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.

Beylikova 821 Elektrifikasyon Bakım Şefliği, Ereğli 621 Yol Bakım Şefliği ve Yenice 624 Yol Bakım Şefliğine alınacak demiryolu yol yapım bakım onarım makinesi operatörü için “Genel Hususlar ve Özel Şartlar” bölümünde yayınlanacak hususlar:

İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, noter huzurunda kura çekimi tarihi, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

TCDD Eski Hükümlü İşçi Alımı 2023 Başvuru Şekli

TCDD eski hükümlü işçi alımı için Ülke düzeyinde KPSS şartı aranmaksızın İŞKUR’da 19.06.2023 – 23.06.2023 tarihleri arasında yayınlanacaktır. Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir.

Afyonkarahisar Yol Mekanik Atölye Müdürlüğüne alınacak demiryolu yol yapım bakım onarım makinesi operatörü için “Genel Hususlar ve Özel Şartlar” bölümünde yayınlanacak hususlar:

İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, noter huzurunda kura çekimi tarihi, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

Diğer İlgili İlanlara Buradan Ulaşabilirsiniz.

Pin
TCDD Eski Hükümlü İşçi Alımı 2023
Yorum yapın

2