Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle belirtilen unvanlarda öğretim üyesi alımı yapacak.

Profesör kadroları ile Doçent Kadroları daimi statüde olmaktadır.

Başvuruda bulunacak adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde (Son Başvuru Tarihi: 23.06.2023) Akademik Personel Başvuru Giriş Ekranından https://ubys.sivas.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilemeyecektir.

Başvuruda bulunacak adaylar web sayfasında yer alan “Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Elektronik Başvuru Kılavuzu’nda yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

Başvuruda istenilen belgeler Üniversitemiz web sayfasında https://www.sivas.edu.tr yer alan “Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Elektronik Başvuru Kılavuzu’ndan temin edilebilir.

Profesör unvanı olanlar, Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriterleri uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.

Yurtdışında alınmış diplomaların onaylı suretleri ile atanmaya esas öğrenim düzeyine ait denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

Başvuruda bulanacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

Başvuruda bulanacak adaylardan istenen yabancı dil belgesi aksi belirtilmediği sürece İngilizcedir.

İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süreci içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web sayfasından https://www.sivas.edu.tr yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Gültepe Mah. Mecnun Otyakmaz Cad. No: 1, 58100 Merkez- SİVAS

Not

İlanımıza https://www.sivas.edu.tr web sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir. SBTÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu’na ve SBTÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne https://www.sivas.edu.tr web sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir.

İngilizce dilinden “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in 8. Maddesinin 7. Fıkrasında belirlenen şartlardan birini taşıyor olmak.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi’nin 6. Maddesinin (e) bendi uyarınca öğretim üyesi istihdam edilecektir.

Pin
Pin

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden

Öğretim Elemanı İlanı

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlar ve 09/11/2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca; “Öğretim Görevlisi” alınacaktır.

Genel Şartlar:

Yurtdışından alınan diplomaların onaylı denklik belgelerinin olması şarttır.

Öğretim Görevlisi ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 31’inci maddesine göre yapılacaktır.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eşdeğerlik tablosu kullanılır.

Pin
Pin

İlan Edilen Kadrolarla İlgili Genel Bilgiler

Başvuruda İstenilen Belgeler

Üniversitemiz web sayfasında https://www.sivas.edu.tr yer alan “Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Elektronik Başvuru Kılavuzu”ndan temin edilebilir.

Açıklamalar

“Öğretim Görevlisi” başvuruları ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on yedi) gün içerisinde (Son Başvuru

Tarihi: 23.06.2023 Akademik Personel Başvuru Giriş Ekranından https://ubys.sivas.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilemeyecektir.

Başvuruda bulunacak adaylar web sayfasında yer alan “Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Elektronik Başvuru Kılavuzu”nda yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

Sınav takvimine http://www.sivas.edu.tr adresinde yayınlanan ilan metninden ulaşılabilir.

Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Gültepe Mah. Mecnun Otyakmaz Cad. No:1, 58100 Merkez/SİVAS

Diğer İlgili İlanlara Buradan Ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın

2