Sayıştay Başkanlığı 25 Denetçi Yardımcısı Alımı Yapacak

Sayıştay Başkanlığınca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan 25 (yirmibeş) adet kadro için Denetçi Yardımcısı Adayı alınacaktır. Aday adayları, eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacaktır.

Sınava girecek kişilerde;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,

Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1988 ve daha sonraki doğumlular),

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmamak, şartları aranır.

Sınav Başvuruları

19-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında olacaktır. Geç başvuru günü 03 Ağustos 2023 tarihidir.

Sınava başvurular elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri veya bireysel olarak internet (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla alınacaktır. ÖSYM başvuru merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan ve/veya eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezlerinden yapacaklardır.

 ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C.Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

Eleme Sınavı

03 Eylül 2023 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Saat 10.15’te başlayacaktır. Sınavın cevaplama süresi 140 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi; İktisat Testi, Maliye Testi, Hukuk Testi, Muhasebe Testi uygulanacaktır.

Sonuçların değerlendirilmesinde testlerin ağırlıkları; Genel Yetenek Testi yüzde kırk, Genel Kültür Testi yüzde on, İktisat Testi yüzde on iki buçuk, Maliye Testi yüzde on iki buçuk, Hukuk Testi yüzde on iki buçuk ve Muhasebe Testi yüzde on iki buçuk olacaktır.

Yazılı Sınavı

Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenen yazılı sınav iki oturum halinde aşağıdaki alanlarda, belirtilen tarih ve saatlerde uygulanacaktır.

I. Oturum: 04 Kasım 2023 Cumartesi 10.15-12.15 / 14.45-16.45

II. Oturum: 05 Kasım 2023 Pazar 10.15-12.15 / 14.45-16.45

Yazılı sınav klasik usule göre Hukuk, Maliye, İktisat, Kompozisyon, Seçimlik Grup (Ticaret Hukuku veya Muhasebe) alanlarında ÖSYM tarafından yapılacaktır. (Kompozisyon, adaylara verilen bir A4 yaprağında sınırlandırılmış alana yazılacaktır.) Yazılı sınav alanlarından Ticaret Hukuku ve Muhasebe seçmeli olup, aday adayları seçecekleri alanı aday başvuru formunda belirteceklerdir.

Sonuçların değerlendirilmesinde alanların ağırlıkları eşit olacaktır.

Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adaylar, sınava, yazılı sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri, yazılı sınava hangi bina ve salonda gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi ile gireceklerdir.

Diğer Hususlar

Başkanlığımız ile ÖSYM arasında yapılan protokol Başkanlığımızın internet sitesinde (http://www.sayistay.gov.tr) yayınlanacaktır. Protokolde, sınavla ilgili bilgiler, adayların uyması gereken hususlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Ayrıca, adaylar ÖSYM’nin internet sitesinden de sınava ilişkin detaylı bilgileri içeren kılavuza ulaşabilirler.

Adayların protokol ve kılavuzda yer alan hükümlere uygun hareket etmeleri ve 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve ÖSYM’nin internet adresinden yayınlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymaları gerekmektedir.

Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Adaylar; sınav sonucunun incelenmesini istemeleri durumunda, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde; sınav sorularına itiraz durumlarında ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde ÖSYM’ye başvurmalıdırlar.

Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen/silinen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri sınav ücretleri iade edilmez/devredilmez.

Başvuru koşullarına aykırılıktan kaynaklanan sorumluluk başvuru sahibine aittir. Sayıştay Başkanlığının sorumluluğu bulunmaz. Adaylardan başvuru

koşullarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, hiçbir hak talep edemezler.

Mülakat Sınavı

Yazılı Sınavı kazanmış sayılanlar, mülakat sınavına katılma hakkını elde ederler. Sayıştay Başkanlığınca yapılacak mülakat sınavının yeri ve zamanı

bildirileceğinden, adayların; tebligat, mail adresleri ile bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde el yazısı ile fotoğraflı özgeçmişlerini Sayıştay Başkanlığı İnsan

Kaynakları Birim Başkanlığı İnönü Bulvarı No:45 Balgat-Çankaya/ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri veya postayla göndermeleri gerekmektedir.

Başarılı sayılanlar Sayıştay internet sitesinde yayınlanacaktır. Sonuçlar Başkanlıkça ilgililere ayrıca duyurulacaktır.

Diğer Başvuru Yapabileceğiniz İlanlar

Yorum yapın

2