Sandıklı Belediyesi Personel Alımı 2023 İş İlanları

Sandıklı Belediyesi kendi birimleri bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS şartsız farklı unvanlarda çok sayıda erkek/kadın daimi personel alımı için İŞKUR üzerinden iş ilanları yayımladı.

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda Sandıklı Belediyesi ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında en az ilköğretim mezunu olma şartı işe 25 (yirmi beş) farklı unvanda toplam 38 (otuz sekiz) daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Sandıklı Belediyesi personel alımı için yayınlanan iş ilanlarına başvuru yapacak adaylarda aranan iş başvuru şartları, iş başvuru formu, iş başvuru şekli, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizde.

Sandıklı Belediyesi Hangi Unvanlarda Kaç Personel Alımı Yapacak?

 • Aşçı – 1 Kişi
 • Diğer Metal İşlemcileri (Engelli) – 1 Kişi
 • Diğer Metal İşlemcileri – 1 Kişi
 • Kaynak Teknisyeni – 1 Kişi
 • Kanal ve Izgara İşçisi – 2 Kişi
 • Futbol Antrenörü – 1 Kişi
 • Su Kanal İşçisi – 3 Kişi
 • Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni – 1 Kişi
 • Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni – 1 Kişi
 • Diğer Veznedar ve İlgili Personel – 3 Kişi
 • Depo Sorumlusu – 1 Kişi
 • Bilgi işlem Donanım Görevlisi – 1 Kişi
 • Bilgisayar Program Teknisyeni – 3 Kişi
 • Bilgi işlem Destek Elemanı – 3 Kişi
 • Kontrolör – 3 Kişi
 • Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Temizlik Operatörü – 1 Kişi
 • İnsan Kaynakları Şefi – 1 Kişi
 • Sıcak Mutfak Aşçısı – 1 Kişi
 • Arşiv Destek Elemanı – 1 Kişi
 • Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni – 2 Kişi
 • Şoför (Yolcu Taşıma) – 2 Kişi
 • Yol Ustası – 1 Kişi
 • Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı – 1 Kişi
 • Web Programcılığı Teknisyeni – 1 Kişi
 • Diğer Kasadarlar – 1 Kişi
Pin
Pin
Pin
Pin
Sandıklı Belediyesi Personel Alımı 2023

Sandıklı Belediyesi Personel Alımı 2023 İş Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
 • Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir.
 • Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) (5)beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (Fiilen Yapmış, Muaf ve ya Tecilli Olmak)
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan, sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecek, göreve başlamış olsalar bile görevlerine son verilecektir.
 • Başvuran adaylar Sandıklı Belediyesi’nde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Kura ve Mülakat İşlemleri

Kura işleminin 13/07/2023 tarihinde Perşembe günü saat 14:00’da Sandıklı Belediye Düğün Sarayı’nda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Sandıklı Belediyesi web sayfasından (www.sandikli.bel.tr) duyurulacaktır.

Sözlü Mülakat 17/07/2023 tarihinde Pazartesi günü 09:00- 12:30 ile 14:00- 17:30 saatleri arasında Sandıklı Belediyesi’nde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Sandıklı Belediyesi web sayfasından (www.sandikli.bel.tr) duyurulacaktır.

Diğer Başvuru Yapabileceğiniz İlanlar

Diğer İlgili İlanlara Buradan Ulaşabilirsiniz.

Sandıklı Belediyesi Personel Alımı 2023 İş Başvuru Şekli

Sandıklı Belediyesi personel alımı iş ilanları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı 22.06.2023 – 26.06.2023 tarihleri içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
 • Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 • Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi ve başvuru yapılan meslek için özel şartlarda belirtilen belge/sertifika aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 • Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 • SGK’ den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (E-devlet çıktısı)
 • Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içerisinde alınmış SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi (E-devlet çıktısı)
 • Müracaat tarihinden itibaren son altı ay içerisinde Sandıklı İlçesi sınırları içerisinde ikamet ettiğini gösterir belge. Adaylardan ayrıntılı ikametgah adresi talebinde bulunulacaktır. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresler dikkate alınacaktır.)

Başvuru yapan adaylar, istenilen belgeleri şahsen (05/07/2023- 06/07/2023 tarihleri arasında) Sandıklı Belediyesi‘ne teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Atamam İşlemleri

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.

Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yorum yapın

2