Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Alımı 2023 İş Başvuru Formu

Sahil Güvenlik Komutanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı illerde bulunana yerleşkeleri bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlanan ilanda en az lise mezunu olma şartı ile destek personeli, büro personeli, teknisyen ve tekniker unvanlarında toplamda seksen dört (84) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru adresi, başvuru formu, başvuru tarihleri gibi önemli tüm detaylar haberimizin devamında.

Hangi Kadrolarda Kaç Personel Alımı Yapılacak?

Sahil Güvenlik Komutanlığı farklı illerde bulunan yerleşkeleri bünyesinde istihdam etmek üzere dört (4) farklı kadrolarda toplamda seksen dört (84) sözleşmeli personel alımı yapılacak.

 • Destek Personeli (Hizmetli) – 51 Kişi
 • Destek Personeli (Garson) – 13 Kişi
 • Destek Personeli (Berber) – 15 Kişi
 • Büro Personeli (Hesap Sorumlusu) – 1 Kişi
 • Büro Personeli (Mal Sorumlusu) – Kişi
 • Teknisyen (Motor) – 1 Kişi
 • Teknisyen (Elektronik) – 1 Kişi
 • Tekniker (İnşaat) – 1 Kişi
Pin
Pin

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları Neler?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak.
 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS’ye girmiş olmak.
 • Alım yapılacak pozisyon unvanının hizasındaki yıla ait puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.
 • Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (29 Mayıs 2005 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).
 • Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak (Bkz. 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde-1).
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
 • İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.
 • NOT: Başvuruda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları (ataması yapılmış olsa dâhi) hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Alımı 2023 Başvuru Şekli

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı için başvurular, 22-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

Başvurular; 22 Mayıs Pazartesi günü saat 14:00’te başlayıp, 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 14:00’te sona erecektir.

Adaylardan, 2’nci maddede yer alan tabloda yer alan bazı pozisyon unvanları için ilave belge yüklenmesi talep edilebilir. Adaylar bu belgelerini de sisteme okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek yükleyeceklerdir. Okunaksız olarak (bulanık/uzak/kırışık/eksik görünen vb.) sisteme yüklenen belge değerlendirmeye alınamayacak ve bu hususta sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.

Diplomalarında başvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin tam isimleri yazmayan, ancak istenen bölümle mezun olduğu bölümün denk olduğunu değerlendiren adaylar ile yurt dışında öğrenim görmüş adaylar; Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacakları denklik belgesini de sisteme yükleyecektir.

Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adayların bu kılavuz esaslarına göre yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Şehit, vazife malulü ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır. Bu belge sisteme yüklenecektir.

Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 15 katı kadarı aday mülâkat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Mülâkat sınavına çağırılacak aday listeleri www.sg.gov.tr internet adresinde adaylara ilan edilecek ve tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.

Sınavlarda başarılı olan adaylar; 11.11.2016 tarihli ve 9431 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Personel Olur.” kararlı sağlık raporu almak üzere ilgili tam teşekküllü hastanelere sevk edileceklerdir. (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen olumsuz ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve ilgili hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.) İlgili hastanelerden “Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Personel Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı işlemleri başlatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.

Bu ilan metninde yer alan hususlar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

Mülakat Sınav Tarihleri, Sınav Yeri ve Mülakat Sınav Sonuçları

Mülâkat sınavı tarihleri, mülâkat sınavı yeri ve zamanı ile mülâkat sınavı sonuçları adaylara www.sg.gov.tr internet adresinden ilan edilecek ve tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

Başvuru ve Sınav Takvimi

Başvuru Başlangıcı : 22 Mayıs 2023 Saat 14:00

Başvuru Bitişi : 29 Mayıs 2023 Saat 14:00

Yorum yapın