Pamukkale Üniversitesi 78 Sözleşmeli Personel Alımı 2023 İş İlanları

Pamukkale Üniversitesi farklı birimleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapılacaığını duyurdu.

Pamukkale Üniversitesi tarafında yayımlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 71 sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Pamukkale Üniversitesi Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

Pamukkale Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile 10 (on) farklı unvadan toplamda 71 (yetmişbir) sözleşmeli personel alımı yapacak.

 • Röntgen Teknisyeni – 1 Kişi
 • Sağlık Teknikeri – 1 Kişi
 • Diğer Sağlık Personeli – 1 Kişi
 • Sağlık Fizikçisi – 1 Kişi
 • Spor Uzmanı – 1 Kişi
 • Mühendis – 1 Kişi
 • Teknisyen – 7 Kişi
 • Büro Personeli -1 Kişi
 • Destek Personeli – 21 Kişi
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi – 32 Kişi

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2023 Başvuru Şartları

Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

Not:

Müracaat edeceği pozisyonda aranan öğrenim durumunu yurtdışında tamamlamış olan aday YÖK Denklik Belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

PAU Hastaneleri Ek Hizmet Binasında (Pamukkale Karahayıt Mahallesi) istihdam edilecekler Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi kadrosunda olup gerekli görüldüğü takdirde Merkez Hastanede de görev yapacaklardır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
 • 2022 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 • 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Özel Başvuru Şartları

 • İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak.
 • Erkek adaylarda en az 170 cm boyun da olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark ±15’e kadar kabul edilecektir. 3- 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10′ uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin en az 6 (altı) ay olması.

Destek Personeli Özel Başvuru Şartları

 • Destek personeli unvanını tercih edecek olan adaylar temizlik, basit bakım, ısıtma, bahçe bakım gibi hizmetleri yerine getirmek ve kurumun verdiği ve benzeri diğer görevleri yapmak ve bu görevleri devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • İhtiyaç duyulması halinde bu unvanı tercih eden adaylar vardiyalı çalıştırılabilirler.
 • Destek Personeli (Temizlik, Bahçe Bakımı, Isıtma) pozisyonunu tercih edecek adayların öncelikli görevi ilanda başvurduğu pozisyondaki görevi yerine getirmek artan zamanlarında temizlik görevi ile amirinin verdiği diğer benzer görevleri yerine getirecektir.
 • Destek Personeli (Basit Bakım Onarım) pozisyonunu tercih edecek adayların öncelikli görevi ilanda başvurduğu pozisyondaki görevi yerine getirmek olup ihtiyaç halinde diğer basit bakım onarım alanlarında görev yapacaklardır.
Pin
Pamukkale Üniversitesi 78 Sözleşmeli Personel Alımı 2023
Pin
Pamukkale Üniversitesi 78 Sözleşmeli Personel Alımı 2023
Pin
Pamukkale Üniversitesi 78 Sözleşmeli Personel Alımı 2023
Pin
Pamukkale Üniversitesi 78 Sözleşmeli Personel Alımı 2023
Pin
Pamukkale Üniversitesi 78 Sözleşmeli Personel Alımı 2023
Pin
Pamukkale Üniversitesi 78 Sözleşmeli Personel Alımı 2023

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adaylar şahsen başvuruya gelmeden önce www.pau.edu.tr adresinden ilan tarihi itibariyle yayımlanacak olan başvuru formunu çevrimiçi (online) olarak bilgisayar ortamında başvurusunu yaparak talep oluşturacak daha sonra Üniversitemize şahsen müracaata geldiğinde kurum personeli tarafından ilanda istenen şartları taşıdığını belgeleyen adayın başvurusu onaylanacak ve başvuru formu adaya imzalatılarak başvuru işlemi tamamlanacaktır. Başvurusunu çevrimiçi ortamda yaptıktan sonra şahsen müracaat yapmayan adayların çevrimiçi başvurusu işleme alınmayacaktır.

Adayların başvuru formu bilgisayar ortamında çevrimiçi olarak doldururken mezuniyet bilgileri YÖKSIS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü sistemden seçilecektir. Adaylar şahsen müracaatını yapmadan önce e-Devletten mezuniyet bilgilerini kontrol etmeleri mezuniyet türü çıkmaması halinde ise aday mezun olduğu okul ile iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru formu doldurma sürecini tamamlayamayacaktır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak adaylar İlan tarihi itibariyle Üniversitemiz kampüsü içinde bulunan MEDİKO sağlık biriminden alınacak boy ve kiloyu gösterir sağlık raporunu başvuru esnasında ibraz edeceklerdir.

Adaylar diplomanın aslını veya e-devlet üzerinden alacakları barkotlu mezuniyet belgelerini başvuru esnasında ibraz edecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir. 6- Sertifika, ustalık belgesi ve kurs bitirme belgesi istenilen unvanlarda belgenin aslı veya e-devlet üzerinden alacakları barkotlu belgeyi ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.

 • Özel Güvenlik Kimlik Kartı aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
 • Teknisyen unvanını tercih eden adaylar istenilen alan şartını diploması veya okulundan alacağı belgede ibraz etmesi zorunludur.
 • Adaylar istenilen belgelerin fotokopilerini başvuruya gelirken temin etmeleri gerekmektedir.
 • İlanda istenilen belge veya sertifikalara ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.

Mesleki tecrübe istenen unvana başvuracak adaylar şahsen başvuruya gelmeden önce www.pau.edu.tr adresinden ilan tarihi itibariyle yayımlanacak olan Çalışma Belgesini yetkili işyeri temsilcisine imzalatacaklar ayrıca bu süreleri ilgili işyerinde çalıştıklarını gösterir E-Devlet uygulamasından temin edecekleri barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesini teslim edeceklerdir.

www.pau.edu.tr adresinden ilan tarihi itibariyle yayımlanacak olan beyan formu. (Tecrübe istenen unvana başvuracak adaylar ilanda istenen unvanda özel şartları taşıdıklarını, istenilen mesleki tecrübeye sahip olduklarını belirten onaylı beyan formunu imzalayacaklardır)

Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2023 Başvuru Formu

Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 31.08.2023 – 14.09.2023 tarihleri arasında Üniversitenin Kınıklı yerleşkesinde yer alan Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Şahsen başvuru yapamayacak adaylar noter vasıtasıyla verecekleri vekâlet ile başvuru işlemi yapabileceklerdir. (Koruma ve güvenlik unvanına başvuran adaylar hariç)

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile ilanda istenilen belgeleri ve istenen şartları taşıdığını ibraz etmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ilanın her aşamasından işe başlama işlemi gerçekleşse bile iptal edilecektir.

Yine başvuru yaparken aday tercih ettiği çalışma yeri ve tercih edeceği ünvan tamamen kendi sorumluluğunda olacak olup başvuru yaptıktan sonra değerlendirme aşamasında yanlış başvuru yeri, ünvanı, eksik evrak tespit edilmesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

Üniversitenin gerekli görmesi durumunda başvuru süresi içerisinde www.pau.edu.tr adresinden duyurarak ilan şartlarında değişiklik yapabilir, sonlandırabilir.

Şahsen Başvuru Tarihleri:

 • Başlangıç Tarihi: 31.08.2023 Mesai Başlangıcı
 • Bitiş Tarihi: 14.09.2023 Mesai Bitimi
Yorum yapın

2