Ordu Üniversitesi 15 Personel Alımı 2023 – Başvuru Formu

Ordu Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022-KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle farklı unvanlarda çok sayıda erkek/kadın personel alımı yapılacağını duyurdu.

Ordu Üniversitesi Tarafından yayımlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022-KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle testek personeli, karuma ve güvenlik görevlisi unvanlarında personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Ordu Üniversitesi personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan iş başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Ordu Üniversitesi Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

Ordu Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile 2 (iki) farklı unvanda topmada 15 (onbeş) sözleşmeli personel alımı yapacak.

 • Destek Personeli (Temizlik Personeli) – 11 Kişi
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi – 4 Kişi

Diğer Başvuru Yapabileceğiniz İlanlar

Ordu Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şartları

Ordu Üniversitesi personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

 • Başvuracak adaylarda yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten alenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak,
 • Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi bulunmamak.

Özel Başvuru Şartları

 • Belirtilen öğrenim düzeyi mezunu olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek,
 • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Adayların 2022 KPSS’ye girmiş olması, nitelikte belirtilen KPSSP94, KPSSP93 puan türüne sahip olması gerekmektedir.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak adaylar için 5188 sayılı Kanunun 10.maddesindeki şartları taşıyor olmak, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Vardiya ve nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
 • Başvuru yapılan pozisyon ile ilgili onaylı belge veya sertifika sahibi olmak.
Pin
Ordu Üniversitesi Personel Alımı 2023

Temizlik Personellerinin Görevleri

 • Üniversitenin ve bağlı birimlerin kapalı mekânlarının ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarını süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri silmek,
 • Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve belirlenen alanlara taşımak,
 • Tuvaletleri günlük ve gerekli oldukça ilgili temizlik malzemesi ile yıkamak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, aynaları ve muslukları silmek,
 • Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak,
 • Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
 • Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
 • Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,
 • Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (https://pdb.odu.edu.tr/Page/57/formlar)
 • T.C Kimlik Kartı fotokopisi, (tek sayfada önlü-arkalı),
 • Yukarıda aranan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
 • 2022- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
 • Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSSP94 puanı
 • Önlisans mezunları için 2022 KPSSP93 puanı

Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı: Güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlar için; son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının olması gerekmektedir.

Beden Kitle Endeksini Gösteren Belge: Güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlar için; başvuru tarihleri içinde sağlık kuruluşlarından alınan, boy-kilo ile beden endeksi tam ve net olarak yazılı olan imzalı ve kaşeli belge.

Ordu Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Formu

Ordu Üniversitesi personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 28.08.2023 – 11.09.2023 tarihleri arasında (mesai bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta, faks veya internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yorum yapın

2