Ondokuz Mayıs Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi farklı unvanlarda toplamda 26 (yirmialtı) öğretim görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör Adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri (PP4.3.FR.0107) ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 adet dijital dosyayı (5 adet USB ve 1 adet DVD ortamında) teslim etmeleri gerekir.

Doçent adaylarının; Dilekçe (PP4.3.FR.0107), özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dijital dosyayı (3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında) teslim etmeleri gerekir.

Profesör ve Doçent adaylarının; fiziksel ek olarak Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Sürecinde Adayın Asgari Koşulları Sağlandığına İlişkin Beyanname Formunu (PP.4.3.FR.0108) , Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (PP.4.3.FR.0034) ve ilanda belirtilen ek koşullara bağlı olarak Akademik Yükseltme ve Atamalarda Adayın İlanda Belirtilen Ek Koşullara Uygunluk Beyan Formunu (PP.4.3.FR.0109) bilgisayar ortamında 1 adet doldurarak dilekçe ekinde, Özgeçmiş ve Yayın listesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylarda onaylı), imzalı puanlama listesini teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının, dilekçe ekinde (PP.4.3.FR.0106) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dijital ortamda dosya (3 adet USB ve 1 adet DVD); tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

Müracaat edecek adaylar “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Profesör ve Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları için 2022/31 no’lu Yönerge geçerlidir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dijital dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

NOT: Son başvuru tarihi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü mesai bitimidir.

Diğer İlgili Yazılarımız

Öğretim Görevlisi Maaşları 2023

Pin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi Alımı İlanı
Pin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi Alımı İlanı
Yorum yapın

2