Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Personel Alımı 2023

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) kendi birimleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda erkek/kadın sözleşmeli personel alımı yapılacağını ilanen duyurdu.

MSGSÜ tarafından yayımlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda toplamda 37 (otuz yedi) adet sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

MSGSÜ personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan iş başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

MSGSÜ Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

MSGSÜ kendi birimleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile 6 (altı) farklı unvanda toplamda 37 (otuz yedi) erkek/kadın sözleşmeli personel alımı yapılacağını ilanen duyurdu.

 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi – 23 Kişi
 • Programcı – 1 Kişi
 • Restoratör – 1 Kişi
 • Tekniker – 2 Kişi
 • Teknisyen – 2 Kişi
 • Destek Personeli – 8 Kişi

MSGSÜ Personel Alımı 2023 Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.
 • Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.
 • Gerektiğinde vardiyalı ve esnek çalışmaya engel bir durum olmamak.
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

Daha önce bu şekilde istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. e) 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Önlisans Mezunları için 2022 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.

Pin
MSGSÜ Personel Alımı 2023
Pin
MSGSÜ Personel Alımı 2023
Pin
MSGSÜ Personel Alımı 2023
Pin
MSGSÜ Personel Alımı 2023
Pin
MSGSÜ Personel Alımı 2023

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz http//www.msgsu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
 • Nüfus Cüzdanının / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi,
 • Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan, (Üniversitemiz http//www.msgsu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)
 • Askerlik Durum Belgesi, (Erkek Adaylar İçin), (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
 • 2022 KPSS (B) sonuç belgesi,
 • Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi başvuruları için Sağlık Kuruluşlarından (aile hekimliği, sağlık merkezi vb) boy/kilo durumu gösteren belge getirmesi gerekmektedir.
 • Deneyim şartı istenen kadrolar için deneyimli olduğunu gösterir çalıştığı kurumdan onaylı belge veya SGK dökümü.
 • Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda istenecektir ve istenilen belgelerde yer alan adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bir durum yada bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi olmayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.)
 • Ehliyet bilgisi istenen ilan koduna başvuracak adaylar için sürücü belgesi fotokopisi.
 • Sağlık Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek – psikiyatri doktorunun da heyette yer alması ve raporda onayı bulunması kaydıyla tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu)
 • Programcı pozisyonu için yazılım dili konusunda tecrübe belgesi/transkript belgesi ile geçerli yabancı dil sınav sonuç belgesi.

MSGSÜ Personel Alımı 2023 Başvuru Tarihi ve Şekli

MSGSÜ personel alımı ilanına başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibaren 03.07.2023 – 17.07.2023 içerisinde (mesai bitimine kadar) http://www.msgsu.edu.tr adresindeki başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya noterden onaylı vekalet ile yapılacaktır.

Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ve çevre illerinde meydana gelen depremden dolayı Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen 11 ilimiz (Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ) ile Sivas-Gürün ilçesinden müracaat edeceklerin, ikametgah belgesi ile belgelendirmek şartıyla posta yoluyla yapılacak başvuruları kabul edilecektir.( OHAL illerinden müracaat edecekler için OHAL bölgesinde ikamet ettiğine dair belge olarak e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

Diğer İlgili İlanlara Buradan Ulaşabilirsiniz.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • Başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvurularına işlem yapılmayacaktır.
 • Her adayın bir alana başvuru yapması gerekmektedir. Birden fazla alana başvuranların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. (Programcı ve Restoratör kadroları hariç) Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri 15 iş günü içinde Üniversitemiz http://www.msgsu.edu.tr web adresi üzerinden KPSS P93 ve KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday ilan edilecektir.
 • Değerlendirmelerde, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 • Başvurulan pozisyonlardan Sınava tabi olan “Programcı” unvanı için istenilen şartları taşıyanların 2022 KPSS P93 Puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra her unvan için 10 (on) katı aday (son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar da dahil) yazılı ve/veya sözlü sınava katılacakların listesi http://www.msgsu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
 • Başvurulan pozisyonlardan Sınava tabi olan “Restoratör” unvanı için istenilen şartları taşıyanların başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra Mesleki Uygulamalı Sınava katılacakların listesi http://www.msgsu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 7) Üniversitemize ait www.msgsu.edu.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak olan kazanan aday bilgileri sonuçları tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 • Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
Yorum yapın

2