Kültür ve Turizm Bakanlığı 47 İşçi Alımı 2023 – Başvuru Ekranı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda işçi alımı için duyuru yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafında yayımlanan ilanda Uludağ Alan Başkanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28’inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Uludağ Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde anılan Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasına göre Büro Görevlisi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Teknisyen ve Destek Personeli, anılan maddenin 2 ve 5’inci fıkrasına göre Avukat, Şehir Plancısı, Mimar, Peyzaj Mimarı, Mühendis, Biyolog, İdari Uzman ile anılan Yönetmeliğin 8’inci maddesinin (c) bendi uyarınca İç Denetçi unvanlarında toplamda 47 işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Hangi Unvanlarda İşçi Alımı Yapacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

 • Büro Görevlisi – 5 Kişi
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi – 10 Kişi
 • Şoför – 2 Kişi
 • Teknisyen – 1 Kişi
 • Destek Personeli – 5 Kişi
 • Avukat – 1 Kişi
 • Şehir Plancısı – 5 Kişi
 • Mimar – 2 Kişi
 • Peyzaj Mimarı – 1 Kişi
 • Mühendis – 6 Kişi
 • Biyolog – 1 Kişi
 • İdari Uzman – 7 Kişi
 • İç Denetçi – 1 Kişi

Diğer Başvuru Yapabileceğiniz İlanlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı İşçi Alımı 2023 İş Başvuru Şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,
 • Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları,
 • KPSS taban puanı esas alınarak alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P94 puan türlerinden asgari puan almaları,
 • Tüm unvanlar için (İç Denetçi hariç) son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İşçi Alımı 2023 Başvuru Ekranı

Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı için yukarıda yer alan iş başvuru şartlarını taşıyan adayların 15/9/2023-29/9/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sözlü sınav şeklinde alım yapılacak olan her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı istenen pozisyona başvuran adaydan KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısının dört (4) katı aday sınava çağrılacaktır. Sınav ilanında belirtilen KPSS taban puanı esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

Sözlü giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 09/10/2023 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Takvimi

15/09/2023-29/9/2023– Başvuruların Alınması

09/10/2023-13/10/2023– Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması ve itirazların kabulü.

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.

Sınav Tarihi ve Adresi

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Yorum yapın

2