Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Personel Alımı 2023 İş Başvurusu

Konya ve Su Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) tarafından çok sayıda personel alımı için iş ilanı yayınlandı. KOSKİ işçi, personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru tarihileri, başvuru için gerekli belgeler, iş başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

KOSKİ kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu olma şartı ile su ve kanalizasyon şebeke saha işçisi, kamyon/treyler şoförü, iş makinası operatörü kadrolarında toplamda yüz beş (105) daimi süreli işçi, personel alımı yapacak.

KOSKİ Hangi Kadrolarda Kaç Personel Alımı Yapacak?

KOSKİ kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu olma şartı ile su ve kanalizasyon şebeke saha işçisi, kamyon/treyler şoförü, iş makinası operatörü kadrolarında toplamda yüz beş (105) daimi süreli işçi, personel alımı yapacak.

 • Su ve Kanalizasyon Şebeke Saha İşçisi – 85 Kişi
 • Kamyon/Treyler Şoförü – 15 Kişi
 • İş Makinası Operatörü – 5 Kişi

KOSKİ İş Başvuru Şartları Neler?

KOSKİ personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı yanı sıra bazı özel başvuru şartları da aranmaktadır.

Su ve Kanalizasyon Şebeke Saha İşçisi Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • 4857 sayılı iş kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Su ve Kanal yapım, bakım, onarım işlerinde taşıma, istifleme, kazma ve benzeri işler yapabilme vasfına sahip olmak, bu tür işleri yapmaya engel bir sağlık problemi olmamak,
 • İlkokul ve üzeri mezunu olmak,
 • Vardiyalı çalışmasına herhangi bir engel durumu olmamak,
 • Tercihen 6 ay su ve kanal işlerinde deneyim sahibi olmak,
 • Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Konya Büyükşehir Belediye sınırları içinde görev yapmaya engel bir hali olmamak,
 • Konya merkez ilçelerinde ikamet ediyor olmak, (Selçuklu, Karatay, Meram)
 • Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı
 • Güncel Tarihli Adli Sicil Kaydı (E-Devlet)
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet)
 • Güncel Tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet)
 • Güncel Tarihli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet)
 • Tüm Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet)
 • Sürücü Belgesi (Tercihen)

Kamyon/Treyler Şoförü İş Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • 4857 sayılı iş kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Su ve Kanal yapım, bakım, onarım işlerinde taşıma, istifleme, kazma ve benzeri işler yapabilme vasfına sahip olmak, bu tür işleri yapmaya engel bir sağlık problemi olmamak,
 • İlkokul ve üzeri mezunu olmak,
 • Eski tip (E), yeni tip (C-CE-C1E) sınıfı ehliyete sahip olmak,
 • SCR3 ve SRC4 ve psikoteknik belgelerine sahip ve bu belgeleri sürücü belgelerine işletmiş olmak. Ayrıca tercihen SRC5 belgesine sahip olmak,
 • Vardiyalı çalışmasına herhangi bir engel durumu olmamak,
 • Tercihen 6 ay su ve kanal işlerinde deneyim sahibi olmak,
 • Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Konya Büyükşehir Belediye sınırları içinde görev yapmaya engel bir hali olmamak,
 • Konya merkez ilçelerinde ikamet ediyor olmak, (Selçuklu, Karatay, Meram)
 • Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı
 • Güncel Tarihli Adli Sicil Kaydı (E-Devlet)
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet)
 • Güncel Tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet)
 • Güncel Tarihli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet)
 • Tüm Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet)
 • Sürücü Belgesi
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi SRC3-SRC4 ve Psikoteknik Belgesi
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi SRC5 (Tercihen)

KOSKİ Personel Alımı 2023 İş Başvuru Şekli ve Tarihi

KOSKİ personel alımı ilanında yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurularını belirtilen 17.05.2023 – 19.05.2023 tarihleri arasında https://isbasvuru.konya.bel.tr/ adresi üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Yukarıda vermiş olduğumuz adres üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular değerlendirildikten sonra sınav süreci ile ilgili bilgilendirmeler SMS yoluyla yapılacaktır.

Diğer Başvuru Şartları İçin Tıklayınız

Pin
Pin
Yorum yapın