Konya KOSKİ Personel Alımı 2023 İş İlanları Başvuru Formu

Konya Su ve Kanlizasyon İdaresi (KOSKİ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS şartsız farklı unvanlarda çok sayıda personel alımı için İŞKUR üzerinden iş ilanları yayımladı.

İŞKUR üzerinden yayımlanan iş ilanında KOSKİ kendi bünyesinde istihdam etmek üzere Konya Büyükehir Belediye sınırları içinde ikamet ediyor olma şartı ile Çevre ve Kimya Teknikeri unvanında 6 (altı) daimi işçi, personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

KOSKİ personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan iş başvuru şartları, iş başvuru formu, başvuru için gerekli belgeler ve diğer önemli tüm bilgiler haberimizin devamında.

KOSKİ personel Alımı 2023 İş Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
 • Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak.
 • Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Ayrıca cinsel suçlar, uyuşturucu ile ilgili suçlar, örgüt kurmak ve tefecilik suçlarından ceza almamış olmak.
 • 4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Üniversitelerin Çevre Teknikeri, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre Temizliği ve Denetimi, Çevre Temizliği Ve Sağlığı, Kimya, Kimya Teknolojisi, Atık Yönetimi, Biyokimya, Biyokimya Teknikerliği bölümleri önlisans programından mezun olmak.
 • Endüstriyel atıksu denetim işlerinde ve içme suyu numune denetim işlerinde deneyimli olmak.
 • MS-office programlarını kullanabilmek.
 • Tercihen En az B sınıfı ehliyete sahip olmak.
 • Sahada yürümeye ve vardiyalı çalışmaya engel teşkil edecek, herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
 • Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde görev yapmaya mani bir halin bulunmaması.
 • Konya merkez ilçelerde ikamet ediyor olmak. (Selçuklu, Karatay, Meram)
 • Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak.

Diğer Başvuru Yapabileceğiniz İlanlar

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı
 • Adli Sicil Kaydı (E-Devletten Güncel Tarihli) 3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet)
 • Askerlik Durum Belgesi (E-Devletten Güncel Tarihli)
 • Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devletten Güncel Tarihli)
 • Sürücü Belgesi
 • Tüm Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet)

KOSKİ Personel Alımı 2023 İş Başvuru Formu

KOSKİ işçi, personel alımı için yukarıda yer iş başvuru şartlarını taşıyan adyaların 06/09/2023-08/09/2023 tarihleri arasında https://isbasvuru.konya.bel.tr web adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir. (Başvuru için gerekli belgeler jpg, png ve pdf formatında olmalıdır)

Not: Web adresi dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular değerlendirildikten sonra sınav süreci ile ilgili bilgilendirmeler SMS yoluyla yapılacaktır.

Pin
Pin
KOSKİ Personel Alımı 2023
Yorum yapın

2