Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı 2023 İş İlanları – Başvuru Formu

Konya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Konya Şehir Hizmetleri A.Ş. kendi bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS şartsız farklı unvanlarda çok sayıda erkek/kadın personel alımı için İŞKUR üzerinden iş ilanları yayımladı.

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda Konya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Konya Şehir Hizmetleri A.Ş. kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu olma şartı ile bahçıvan unvanında toplamda 150 (yüzelli) işçi, personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Konya Büyükşehir Belediyesi personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan iş başvuru şartları, iş başvuru formu, başvuru için gerekli belgeler ve diğer tüm önemli detaylar haberimizin devamında.

Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı 2023 İş Başvuru Şartları

Konya Büyükşehir Belediyesi personel alımı için başvuru yapacak adayların aşağıda yer alan iş başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Bahçıvan İş Başvuru Şartları

 • Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle askerliğini yapmış olmak,
 • 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,
 • En az İlkokul mezunu olmak,
 • Vardiyalı ve dönüşümlü çalışmaya engel bir durumu olmamak,
 • Ağır işlerde, arazi şartlarında, yüksekte çalışabilecek, beden ve kas gücü gerektirecek işleri yapabilecek durumda olmak, çalışmaya engel sağlık sorunu veya kronik rahatsızlığı bulunmamak,
 • Tercihen Bahçıvanlık alanında Ustalık / Kalfalık / Çıraklık Mesleki Yeterlilik veya Meslek Kurslarından alınmış belgeye sahip olmak,
 • Tercihen peyzaj işlerinde çalışmış veya çiftçilik yapmış, ekim, dikim, bakım ve ilgili alanlarda temizlik konularında tecrübeli olan,
 • Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak görevlendirmelerde çalışabilir olmak,
 • Konya Merkez ilçelerde (Selçuklu-Meram-Karatay) ikamet ediyor olmak,
 • İlan tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
 • Yerleşim yeri belgesi (İkametgâh ilmühaberi)
 • Adli Sicil Belgesi (Konu kısmında Resmi Kurum ibaresi belirtilmeli)
 • Diploma
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile bireylerini gösterir)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Varsa Müracaat Koşullarında yer alan 8.Maddeye ilişkin belgeler
 • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (Barkodlu)

Diğer Başvuru Yapabileceğiniz İlanlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı 2023 İş Başvuru Formu

Konya Büyükşehir Belediyesi işçi, personel alımı için yukarıda yer alan iş başvuru şartlarını taşıyan adayşarın 25/08/2023-26/08/2023 tarihleri arasında https://isbasvuru.konya.bel.tr/ adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir.

Online başvuru sistemi haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular değerlendirildikten sonra uygun bulunan adaylar görüşmeye ve değerlendirilmeye çağırılacaktır.

Pin
Pin
Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı 2023
Yorum yapın

3