Konya Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Alımı 2023 – İş Başvuru Formu

Konya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden birisi olan Konya Güvenlik Hizmetleri A.Ş. kendi bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS şartsız çok sayıda erkek/kadın özel güvenlik görevlisi alımı için İŞKUR üzerinden iş ilanları yayımladı.

Pin
Konya Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Alımı 2023

İŞKUR üzerinden yayımlanan İlanda Konya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden birisi olan Konya Güvenlik Hizmetleri A.Ş. kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile 50 (elli) güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Pin
Konya Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Alımı 2023

Konya Büyükşehir Belediyesi özel güvenlik alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan iş başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, iş başvuru formu, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Konya Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Alımı 2023 – İş Başvuru Şartları

Konya Büyükşehir Belediyesi özel güvenlik alımı başvuru yapacak adayların aşağıda yer alan iş başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

İş Başvuru Şartları

 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak,
 • 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,
 • En az Lise Mezunu olmak, Tercihen Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak,
 • 5188 Sayılı Yasa gereği Geçerli Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak,
 • En az 170 cm boy ve üzerine sahip olmak, (Başvuru esnasında herhangi bir sağlık kuruluşundan, çıplak ayakla yapılan onaylı boy ölçüm belgesi yüklenecek olup, tüm kriterleri sağlayan adaylar için Mülakat esnasında tekrar ölçüm tarafımızca yapılacaktır.)
 • Vardiyalı ve gece çalışmasında engel bulunmamak, Belirli dönemlerde rotasyonlu çalışma sistemine uygun olmak,
 • Kronik rahatsızlığı ve işini yapmaya engel bir sağlık problemi bulunmamak,
 • Sahada Güvenlik Görevlisi olarak çalışabilecek fiziksel yeterliliklere sahip olmak,
 • İletişimi güçlü, Vatandaş ve hizmet odaklı, Takım çalışmasına yatkın,
 • Konya Merkez ilçelerinde (Selçuklu-Karatay-Meram) ikamet ediyor olmak,
 • Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak görevlendirmelerde çalışabilir olmak,
 • İlan tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı,
 • Adli Sicil Belgesi (Konu kısmında Resmi Kurum ibaresi belirtilmeli),
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile bireylerini gösterir),
 • Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah İlmühaberi),
 • Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi,
 • Diploma,
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
 • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (Barkodlu),
 • Sağlık kuruluşundan alınacak onaylı boy ölçüm belgesi (çıplak ayakla ölçüm)
 • Askerlik Durum Belgesi.

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Alımı 2023 İş Başvuru Formu

Konya Büyükşehir Belediyesi özel güvenlik alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 19/09/2023 – 20.09.2023 tarihleri arasında https://isbasvuru.konya.bel.tr/ adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir.

Online başvuru sistemi haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular değerlendirildikten sonra uygun bulunan adaylar görüşmeye ve değerlendirilmeye çağrılacaktır.

Pin
Konya Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Alımı 2023
Yorum yapın

2