Kocaeli Üniversitesi Personel Alımı 2023 – İş Başvuru Formu

Kocaeli Üniversitesi kendi birimleri bünyesinde personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre Üniversite Hastanesi’nde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacak. Aşağıda belirtilen pozisyonlar için KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacaktır.

Kocaeli Üniversitesi personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru tarihleri, başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizde.

Kocaeli Üniversitesi Hangi Kadrolarda Kaç Personel Alımı Yapacak?

Kocaeli Üniversitesi kendi birimleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile iki (2) farklı kadroda toplam yirmi (20) sözleşmeli personel alımı yapacak.

 • Sağlık Teknikeri – 15 Kişi
 • Destek Personeli (Şoför) – 2 Kişi
 • Destek Personeli – 3 Kişi
Pin
Kocaeli Üniversitesi Personel Alımı 2023

Başvuru Şartları Neler?

 • Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerin başvuruları alınmayacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

2022 KPSS (B) grubu sınavlardan önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. İlgili puan türlerinden en az (60,00000) puan almış olmaları gerekmektedir.

KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Online Başvuru İçin Gereken Belgeler

 • 1 adet fotoğraf
 • Başvuru formu
 • 2022 KPSS sonuç belgesi (KPSS Puanı virgülden sonrası da dâhil tam olarak yazılmalıdır.
 • Örn:70,98765) İlgili puan türlerinden en az (60,00000) puan almış olmaları gerekmektedir.
 • Nüfus cüzdan fotokopisi, kimlik kartı veya E-Devletten alınan barkodlu nüfus kayıt örneği.
 • Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya E-devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi.
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.(E-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir)
 • Adli sicil kaydı örneği (E-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir, kurum türünün “RESMİ” belgenin neden verileceği “DEVLET MEMURİYETİ” seçilere alınması gerekmektedir.)
 • Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi.
 • Destek Personeli (Şoför) unvanı için en az yeni tip D sınıfı sürücü belgesi fotokopisi.

Kocaeli Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şekli

Kocaeli Üniversitesi personel alımı başvuruları Adayların, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 07.06.2023 – 21.06.2023 tarihleri içinde https://basvuru4b.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş günü saat 17:00’e kadar müracaat kabul edilecektir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır. Başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde basvuru@kocaeli.edu.tr adresine mail gönderilebilir.

Adaylar sadece tek bir unvan için kadro no belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla kadro nolu unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Adaylar Personel Başvuru Sisteminden Başvuru numaraları ile tamamladıkları başvurularının durumunu takip edebilirler.

Başvuruların Değerlendirilme Süreci

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Asıl adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

Yorum yapın

2