KİTAŞ 40 Daimi Personel Alımı 2023 İş İlanları

Küçükçekmece Belediyesi iştirak şirketi KİTAŞ A.Ş. kendi yerleşkeleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az okur yazar olma şartı ile farklı unvanlarda personel alımı için İŞKUR üzerinden iş ilanları yayımladı.

İŞKUR üzerinden yayımlanan iş ilanlarında Küçükçekmece Belediyesi iştirak şirketlerinden birisi olan KİTAŞ A.Ş. kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az okur yazar olma şartı ile 4 (dört) farklı unvanda toplam 40 (kırk) daimi personel alımı yapacağına yer verilmiştir.

İlgili ilana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, iş başvuru formu, iş başvuru tarihleri, kadro dağılımı gibi önemli tüm detaylar haberimizde.

Küçükçekmece Belediyesi Personel Alımı Listesi

Küçükçekmece Belediyesi iştirak şirketlerinden birisi olan KİTAŞ A.Ş. kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az okur yazar olma şartı ile 4 (dört) farklı unvanda toplam 40 (kırk) daimi personel alımı yapacağına yer verilmiştir.

 • Ağır Vasıta Şoförü – 4 Kişi
 • Çocuk Gelişim Uzamanı – 6 Kişi
 • Beden İşçisi – 20 Kişi
 • Temizlik Görevlisi – 10 Kişi

Küçükçekmece Belediyesi Personel Alımı 2023 İş Başvuru Şartları

Ağır Vasıta Şoförü İş Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yılı veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak,
 • Askerlik ile ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
 • Sağlık açısından görevini yapmasına en8el olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
 • En az ilköğretim mezunu olmak,
 • Avrupa yakasında ikamet ediyor olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Sürücü Belgesi Fotokopisi
 • Diploma Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi
 • Askerlik Durum Belgesi
 • İŞKUR İş Arayan Belgesi
 • SRC Belgeleri
 • Psikoteknik Belgesi

Başvurular sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. Telefon veya bizzat yapılan başvurular ile belgeleri eksik olan adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır. Engelli ise, engel durumunu gösterir belge ile İŞKUR şubeleri tarafından düzenlenmiş olan İŞKUR iş arayan belgesinin başvuru mailinde ek olarak gönderilmesi zorunludur. Uygun adaylar ile iletişime geçilecektir. Görüşmeye davet edilen adayların görüşmeye gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki olarak getirmeleri gerekmektedir.

Çocuk Gelişim Uzamanı İş Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yılı veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak,
 • Askerlik ile ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
 • Sağlık açısından görevini yapmasına en8el olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
 • Kadın aday olmak,
 • Lisans mezunu olmak,
 • İstanbul il sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Sürücü Belgesi Fotokopisi
 • Diploma Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi
 • Askerlik Durum Belgesi
 • İŞKUR İş Arayan Belgesi
 • SRC Belgeleri
 • Psikoteknik Belgesi

Başvurular sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. Telefon veya bizzat yapılan başvurular ile belgeleri eksik olan adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır. Engelli ise, engel durumunu gösterir belge ile İŞKUR şubeleri tarafından düzenlenmiş olan İŞKUR iş arayan belgesinin başvuru mailinde ek olarak gönderilmesi zorunludur. Uygun adaylar ile iletişime geçilecektir. Görüşmeye davet edilen adayların görüşmeye gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki olarak getirmeleri gerekmektedir.

Beden İşçisi İş Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yılı veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak,
 • Askerlik ile ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
 • Sağlık açısından görevini yapmasına en8el olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
 • En az okur yazar olmak,
 • Avrupa yakasında ikamet ediyor olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Sürücü Belgesi Fotokopisi
 • Diploma Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi
 • Askerlik Durum Belgesi
 • İŞKUR İş Arayan Belgesi
 • SRC Belgeleri
 • Psikoteknik Belgesi

Başvurular sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. Telefon veya bizzat yapılan başvurular ile belgeleri eksik olan adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır. Engelli ise, engel durumunu gösterir belge ile İŞKUR şubeleri tarafından düzenlenmiş olan İŞKUR iş arayan belgesinin başvuru mailinde ek olarak gönderilmesi zorunludur. Uygun adaylar ile iletişime geçilecektir. Görüşmeye davet edilen adayların görüşmeye gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki olarak getirmeleri gerekmektedir.

Temizlik Personeli İş Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yılı veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak,
 • Askerlik ile ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
 • Sağlık açısından görevini yapmasına en8el olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
 • En az ilkokul mezunu olmak,
 • Küçükçekmece ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Sürücü Belgesi Fotokopisi
 • Diploma Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi
 • Askerlik Durum Belgesi
 • İŞKUR İş Arayan Belgesi
 • SRC Belgeleri
 • Psikoteknik Belgesi

Başvurular sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. Telefon veya bizzat yapılan başvurular ile belgeleri eksik olan adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır. Engelli ise, engel durumunu gösterir belge ile İŞKUR şubeleri tarafından düzenlenmiş olan İŞKUR iş arayan belgesinin başvuru mailinde ek olarak gönderilmesi zorunludur. Uygun adaylar ile iletişime geçilecektir. Görüşmeye davet edilen adayların görüşmeye gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki olarak getirmeleri gerekmektedir.

Diğer Başvuru Yapabileceğiniz İlanlar

Küçükçekmece Belediyesi Personel Alımı 2023 İş Başvuru Şekli

Küçükçekmece Belediyesi iştirak şirketi Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. personel alımı için yayınlanan iş ilanlarına 05.07.2023 – 08.07.2023 tarihleri arasında basvuru@kitas.ist mail adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Müracaat koşulları ve başvuru için gerekli evraklar incelendikten sonra başvurular değerlendirilip mevcut pozisyona uygun bulunan başvuru sahipleri mülakata çağrılacaktır.

Pin
Küçükçekmece Belediyesi Personel Alımı 2023
Pin
Küçükçekmece Belediyesi Personel Alımı 2023
Pin
Küçükçekmece Belediyesi Personel Alımı 2023
Yorum yapın

2