Karabük İl Özel İdaresi Personel Alımı 2023 İş İlanları

Karabük İl Özel İdaresi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS şartsız ihtiyaç duyulan unvanlarda çok sayıda personel alımı için İŞKUR üzerinden iş ilanları yayımladı.

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda Karabük İl Özel İdaresi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere kamyon şoförü, maden mühendisi, inşaat teknikeri, asfalt işçisi, çöp toplamam işçisi, düz işçi, oto boyacısı, sıhhi tesisatçı kadrolarında toplamda 13 (on üç) daimi personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Karabük İl Özel İdaresi personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan iş başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, iş başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizde.

Karabük İl Özel İdaresi Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

Karabük İl Özel İdaresi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 8 (sekiz) farklı unvanda toplamda 13 (on üç) daimi personel alımı yapacak.

 • Kamyon Şoförü – 6 Kişi
 • Maden Mühendisi – 1 Kişi
 • İnşaat Teknikeri – 1 Kişi
 • Asfalt İşçisi – 1 Kişi
 • Çöp Toplama İşçisi – 1 Kişi
 • Düz İşçi – 1 Kişi
 • Oto Boyacı – 1 Kişi
 • Sıhhi Tesisatı – 1 Kişi

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

Karabük İl Özel İdaresi Personel Alımı 2023 İş Başvuru Şartları

Karabük İl Özel İdaresi personel alımı için yayımlanan iş ilanına başvuru yapacak adaylarda aşağıda yer alan genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Kamyon Şoförü İş Başvuru Şartları

Her şartta ve sürekli çalışabilecek sağlıklı yapıya sahip olduğunu, “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu” ile belgelemek,

 • Bu rapora ek olarak, tam teşekkülü hastaneden alınacak,
 • Odyometre (İşitme) Testi,
 • Akciğer Filmi,
 • Kan Tahlili, (4’lü)
 • Kalp Grafisini işe giriş işlemi yapılmadan önce İdareye teslim etmiş olmak,
 • Sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğunu sağlık raporu ile belgelemek,
 • İşe giriş işlemi yapılmadan önce renk körlüğü testini İdareye ibraz etmiş olmak,

Not: Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu ile sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğuna dair sağlık raporu işe girişte işyeri hekiminden alınacaktır.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 • Askerlik durumu itibariyle;
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30’uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, Güvenlik Arşiv Araştırması yapıldıktan sonra, aranılan şartları (Genel Şartlar-2. maddedeki şartları) taşıyanların işe alımı yapılacaktır.

Özel Başvuru Şartları

 • İlimiz merkezinde ve bağlı 5 ilçenin herhangi birinde ve köylerinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,
 • En az 3 (üç) yıl süreyle kamyon şoförlüğü yaptığını, SGK kayıtları ve çalıştığı işyerinden alacağı 3 yıl süreyle kamyon şoförlüğü yaptığına dair ispatlayıcı bir belge ile belgelemiş olmak,
 • İdaremizde çalıştığı süre boyunca, kamyon şoförlüğü yanında, İdaremize ait otobüs, minibüs vb. araçları kullanmayı kabul ve taahhüt etmek.

Sürücü Belgesi:

Yeni tip sürücü belgesi olanlar için;

C1, C1E, C ve CE sınıfı sürücü belgesine, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, (Yeni tip sürücü belgelerinde C1, C1E, C ve CE sınıfı ile D1, D1E, D ve DE sınıfının tamamı eksiksiz yazılmış olacaktır.)

Eski tip sürücü belgesi olanlar için;

 • D sınıfı sürücü belgesi ve 28.04.1997 tarihinden önce sürücü belgesi alanlar için, E sınıfı sürücü belgesi, (28.04.1997 tarihinden sonra sürücü belgesi alanlar için, E sınıfı sürücü belgesi yeterli kabul edilmeyecektir.)
 • SRC4 Belgesine sahip olmak,
 • Karabük İli sınırları içinde ikamet ediyor olmak,
 • Geçerli süreli psikoteknik belgesine sahip olmak, (Geçerlilik süresi bitmemiş olmak)
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun’unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • İş Talep Formu (Kurum tarafından verilecektir.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (aslı gösterilmek suretiyle alınacaktır.)
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,
 • İkametgah belgesi, (internet çıktısı)
 • Nüfus kayıt örneği, (internet çıktısı)
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı, (Yurtdışı mezunları için YÖK denklik belgesi)
 • Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, (internet çıktısı)
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

Sürücü Belgesi:

Yeni tip sürücü belgesi olanlar için;

C1, C1E, C ve CE sınıfı sürücü belgesine, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, (Yeni tip sürücü belgelerinde C1, C1E, C ve CE sınıfı ile D1, D1E, D ve DE sınıfının tamamı eksiksiz yazılmış olacaktır.)

Eski tip sürücü belgesi olanlar için;

 • D sınıfı sürücü belgesi ve 28.04.1997 tarihinden önce sürücü belgesi alanlar için, E sınıfı sürücü belgesi, (28.04.1997 tarihinden sonra sürücü belgesi alanlar için, E sınıfı sürücü belgesi yeterli kabul edilmeyecektir.)
 •  SRC4 Belgesi,
 • Geçerli süreli psikoteknik belgesine sahip olmak, (Geçerlilik süresi bitmemiş olmak)
 • SGK Hizmet Dökümü ve çalıştığı işyerinden alacağı 3 yıl süreyle kamyon şoförlüğü yaptığına dair ispatlayıcı bir belge,
 • Taahhütname,
 • SGK Belgesi (Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak)
 • İş Talep Formunu eksik dolduran ya da eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. İlan tarihinden tarihinden önce yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli Not: Karabük İl Özel İdaresi personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan diğer tüm iş başvuru şartları yazımızın en sonunda yer almaktadır.

Karabük İl Özel İdaresi Personel Alımı 2023 İş Başvuru Formu

Karabük İl Özel İdaresi işçi, personel alımı için yukarıda yer alan iş başvuru şartlarını taşıyan adayların 27.07.2023 – 28.07.2023 tarihleri arasında Kartaltepe Mahallesi Kılıçaslan Cad. Günaylar İş Merkezi Kat: 3-4 No:3/300 KARABÜK adresine başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Bu tarihlerden önce yapılmış veya bu tarihlerden sonra yapılacak olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer Başvuru Şartları İçin Tıklayınız

Görüşme ve Mülakat Bilgileri

Yer: Hamzalar Mevkii Ankara Bulvarı Küme Evleri No: 5/2 Merkez/KARABÜK (Karabük Ankara Karayolu 10’uncu Km’si)

(Ayrıntılı bilgi, İdaremizin İnternet adresinden duyurulacaktır.)

(NOT: İŞ GÖRÜŞMESİNİN YANISIRA, UYGULAMA YAPTIRILACAKTIR.)

Adayların;

Bilgi ve önceki çalışmaları/deneyimleri

 • Eğitim durumları,
 • Daha önce, kamyon sürücüsü olarak çalışıp-çalışmadığı,
 • Yukarıda belirtilen işleri, nerede ve ne kadar süreyle yaptığı,
 • Diğer kişisel bilgileri incelenerek davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi diğer kriterlere/niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.)

Değerlendirme; başvuru evraklarının incelenmesi, iş görüşmesi ve uygulama sınav sonucuna göre yapılacaktır.

Tarih: İş görüşmesi ve uygulama tarihleri ile evrak incelemesi sonucunda iş görüşmesi ve uygulama sınavına katılacaklar internet sayfamızdan ayrıca duyurulacaktır.

Pin
Karabük İl Özel İdaresi Personel Alımı 2023
Pin
Karabük İl Özel İdaresi Personel Alımı 2023
Pin
Yorum yapın

2