Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Personel Alımı 2023 – Başvuru Formu

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam kırk altı (46) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlgili ilana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru tarihi, başvuru formu, kadro dağılımı gibi önemli tüm detaylar haberimizin devamında.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile beş (5) farklı unvanda toplam kırk altı (46) personel alımı yapacak.

 • Mühendis – 1 Kişi
 • Tekniker – 1 Kişi
 • Teknisyen – 5 Kişi
 • Destek Personeli – 15 Kişi
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi – 24 Kişi
Pin
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Personel Alımı 2023

Başvuru Şartları Neler?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Muaf, Tecilli veya Askerliğini yapmış olmak)
 • Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
 • 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
 • 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 50 (Elli) Puan Almış Olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Adayların herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan ihraç edilmemiş olması gerekmektedir.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler sözleşme imzalamaya hak kazansalar dahi sözleşme imzalanmayacaktır.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 • 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacaktır.
 • Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınan sağlık kurulu (Heyet) raporu istenecektir.
 • Sadece bir kadroya başvurulacaktır. Birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • İdare ihtiyaca bağlı olarak tüm yerleşke ve hizmet binalarında kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Formu (https://www.istiklal.edu.tr/pdb/belgeler-ve-formlar) adresinden temin edilecektir. Bilgisayar ortamında doldurulup, ıslak imzalı olarak pdf formatında taratılıp tekrar sisteme yüklenecektir.)

 • Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (önlü-arkalı net ve okunur olmalıdır.)
 • Diploma (önlü-arkalı fotokopisi) veya Barkodlu Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
 • 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
 • Erkek adaylar için son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden alınmış BARKODLU askerlik durum belgesi
 • Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)
 • Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/sertifika.
 • Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü. (SGK Hizmet dökümünde sadece eDevletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)
 • Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şekli

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi personel alımı ilanına başvurular; 08.06.2023 – 22.06.2023 tarihleri içerisinde sadece online olarak https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

Not: Başvuru için gerekli evrakların yüklenmesi ve yüklenen bu evrakların görüntülenebilir olduğunun kontrol edilmesi adayların sorumluluğundadır.

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

Yorum yapın

2