İskenderun Belediyesi 80 Personel Alımı 2023 İş İlanları Başvuru Sayfası

İskenderun Belediyesi iştirak şirketi İSKENT bünyesinde istihdam etmek üzere en az okur yazar olma şartı farklı unvanlarda çok sayıda personel alımı için İŞKUR üzerinden iş ilanları yayımladı.

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda İskenderun Belediyesi iştirak şirketi İSKENT kendi bünyesinde istihdam etmek üzere elektrikçi, inşaat ustası, beden işçisi, temizlik görevlisi, Ağır vasıta şoförü, güvenlik görevlisi, bahçıvan, sıhhi tesisatçı kebap ustası, aşçı yardımcısı, garson, bulaşıkçı, soğuk mezeci ve daha onlarca farklı meslek dallarında toplamda 80 (seksen) daimi personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

İskenderun Belediyesi işçi, personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan iş başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, iş başvuru formu, başvuru tarihleri, tam liste kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

İskenderun Belediyesi Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

İskenderun Belediyesi İştirak Şirketi İSKEN kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 28 (yirmi sekiz) farklı unvanda toplamda seksen (80) geçici süreli personel alımı yapacak.

 • Elektrikçi – 2 Kişi
 • İnşaat Ustası – 1 Kişi
 • Beden İşçisi – 16 Kişi
 • Temizlik Görevlisi – 4 Kişi
 • Ağır Vasıta Şoförü – 1 Kişi
 • Güvenlik Görevlisi – 12 Kişi
 • İnşaat Ustası – 1 Kişi
 • Bahçıvan – 4 Kişi
 • Sıhhi Tesisatçısı – 1 Kişi
 • Kebap Ustası – 1 Kişi
 • Aşçı Yardımcısı – 2 Kişi
 • Garson – 13 Kişi
 • Bulaşıkçı – 1 Kişi
 • Temizlik Görevlisi – 2 Kişi
 • Soğuk Mezeci – 1 Kişi
 • Alakart Aşçısı – 1 Kişi
 • Aşçı – 1 Kişi
 • Bilişim Destek Uzmanı – 2 Kişi
 • Elektrik/Elektronik Teknisyeni – 1 Kişi
 • İnşaat Ustası – 3 Kişi
 • Havuz Sorumlusu – 1 Kişi
 • Cankurtaran – 2 Kişi
 • Temizlik Görevlisi – 2 Kişi
 • Kazancı – 1 Kişi
 • Fotoğrafçı – 1 Kişi
 • Video Grafiker – 1 Kişi
 • Arşiv – Sosyal Medya Uzmanı – 1 Kişi
 • Şoför (B Sınıfı) – 1 Kişi

İskenderun Belediyesi Personel Alımı 2023 İş Başvuru Şartları

İskenderun Belediyesi personel alımı için yayımlanan iş ilanlarına başvuru yapacak adayların genel ve özel başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Genel Başvuru Şartları

 • 28 Nisan 2018 Tarihli ve 30405 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul Ve Esasların Şirket personelinde aranacak şartlar başlıklı 4’üncü maddesi;
 • 25.09.1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • 50 yaşından gün almamış olmak, (Meslek dallarına göre değişim göstermektedir.)
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Askerlik durumu itibariyle
 • Askerlikle ilgili bulunmamak,
 • Askerlik çağına gelmemiş bulunmamak,
 • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına çağırılmış olmak,
 • 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak,
 • Kriterlere göre uygun bulunan adaylar, öncelikli olarak mülakat sınavına tabi tutulacak, sıralamaya giren asil adaylar işe başlayıp, belirli süreli (5 Ay) olarak devam edecektir. Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması olumsuz sonuçlanan ya da belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin iş akdi fesih edilip, yedek adaylardan işe alım yapılacaktır.
 • İşe başlatılacak personelin eğitim durumu meslek dallarına göre değişmekte olup formlarda yer almaktadır.
 • İşe başlatılacak personelin sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış tam teşekküllü hastaneden heyet raporu sunulacaktır. Ağır ve tehlikeli işte çalışabilir sonucunun bulunmaması durumunda kişilerin iş akdi fesih edilip, kalan süre içinde yedek adaylardan işe alım yapılacaktır.
 • İşe başvuran adayların Öncelikle İskenderun İlçesinde veya yakın ilçelerde ikamet etmelidir. İkamet ettiğini gösterir yerleşim yeri belgesi sunulacaktır
 • Görev alacak işçi personeller İskenderun belediyesi birimlerinde görev yapacaktır.
 • Çalışma saatleri Belediye çalışma saatlerine uygun olacaktır. Haftalık çalışma saat toplamı 45 saattir. Personel gerekli görüldüğü takdirde Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde mesaili olarak çalıştırılacak ve 4857 sayılı kanunun 41. Maddesine göre her bir saat fazla çalışma ücreti yüzde elli (%50) fazlasıyla ödenebilecektir. Fazla çalışma süresi toplamda bir yılda 270 saatten fazla olamaz.
 • Yapılacak işin niteliğine göre erkek adaylar tercih edilecektir.
 • İşin süresi Belirli iş sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 5 Ay sürelidir.

NOT: Mülakata gireceklerin isim, yer, tarih, saat bilgileri ve mülakat sonrasında işe girmeye hak kazananların listesi İSKENT İlan Panosunda yayınlanacaktır.

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

İskenderun Belediyesi İşçi Maaşları 2023

İskenderun Belediyesi iştirak Şirketi İSKENT bünyesinde işe başlatılacak işçi ve personele brüt asgari ücret (11.404 TL) + fiilen çalıştığı günlere, yemek ücreti kadar ödenecektir.

İskenderun Belediyesi Personel Alımı 2023 İş Başvuru Formu

İskenderun Belediyesi iştirak şirketi İSKENT personel alımı için yukarıda yer alan iş başvuru şartlarını taşıyan adayların 21/07/2023-25/07/2023 tarihleri arasında Savaş Mah. Şehitpamir Cad. 4 Nolu Belediye İş Hanı No:40 K:3 D:14 İskenderun adresine başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Özel Başvuru Şartları İçin Tıklayınız

Pin
İskenderun Belediyesi Personel Alımı 2023
Pin
İskenderun Belediyesi Personel Alımı 2023
Pin
İskenderun Belediyesi Personel Alımı 2023
Pin
İskenderun Belediyesi Personel Alımı 2023

“İskenderun Belediyesi 80 Personel Alımı 2023 İş İlanları Başvuru Sayfası” üzerine bir yorum

 1. İş arıyorum ne iş varsa yaparım.
  Temizlik personel
  Beden işcisi
  Bana yardımcı olun. Lütfen zor durumdayım.

  Yanıtla
Yorum yapın

2