İnönü Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Formu

İnönü Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı kadrolarda çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapacak.

İnönü Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2022 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın beş yüz yirmi dokuz (529) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru tarihleri, başvuru şekli diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları Neler?

 • 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi
 • E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
 • Deneyim ve/veya belgelendirme istenen pozisyonlarda; alanla ilgili çalıştığı kurumda görev yaptığı süreleri gösteren kurum yazısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesiyle belgelendirilecektir.
 • YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınav sonuç belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır), (Dil şartı istenen pozisyona başvuracak adaylar için)
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla adayın beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınacak belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
 • Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için sürücü belgesi
 • Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için psikoteknik sonuç belgesi
 • Pozisyonlara ait olan şartlarda istenilen MEB onaylı belgenin resmi kurumlarca onaylanmış örneği
 • 27 Sıra numaralı büro personeli pozisyonu için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA-1 sertifikası 28 Sıra numaralı çözümleyici, sistem programcısı pozisyonu için Python, Asp.net ve c# programlama dilleri sertifikası

İnönü Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şekli

İnönü Üniversitesi personel alımı başvuruları şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri

İlan Tarihi : 24.05.2023
Başvuru Bitiş Tarihi : 07.06.2023

Başvuru Sonuçları

Yerleştirme sonuçları ilan tarihinin son başvuru gününden itibaren 15 (on beş ) gün içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır.

Yorum yapın