GSB Personel Alımı 2023 – E-Devlet Başvuru Formu

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şarı ile en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda binlerce personel alımı için ilan yayımladı.

GSB tarafından yayımlanan ilanda merkez ve taşra teskilatları bünyesinde istihdam etmek üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 3.622 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 879 Destek Personeli (Bakım-Onarım), 400 Psikolog, 3.295 Büro Personeli, 3.259 Destek Personeli (Temizlik) unvanlarında toplamda 11.455 personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

GSB personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, başvuru tarihleri, kadro dağılımı, personel maaşları ve diğer tüm önemli bilgiler haberimizin devamında.

GSB Hangi Unvanlarda Kaç Personel Alımı Yapacak?

GSB merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şarı ile en az lise mezunu olma şartı ile 5 (beş) farklı unvanda toplamda 11.455 personel alımı yapacak.

 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi – 3.622 Kişi
 • Destek Personeli (Bakım-Onarım) – 879 Kişi
 • Psikolog – 400 Kişi
 • Büro Personeli – 3.295 Kişi
 • Destek Personeli (Temizlik) – 3.259

Diğer İlgili İlanlara Buradan Ulaşabilirsiniz.

GSB Hangi İllerde Kaç Personel Alımı Yapacak?

Pin
Pin
Pin
GSB Personel Alımı 2023
Pin
Pin
GSB Personel Alımı 2023
Pin
Pin
Pin
GSB Personel Alımı 2023
Pin
Pin
Pin
GSB Personel Alımı 2023

GSB Personel Alımı 2023 Başvuru Şartları

GSB personel alımı için başvuru yapacak adayların aşağıda yer alan genel ve özel başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Genel Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
 • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)
 • 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,
 • Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
 • Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 • Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları

 • Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (06 Eylül 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
 • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli geçerlilik süresi bulunan sağlık kurulu raporuna sahip olmak (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi bulunmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.),
 • Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Elektrik Tesisatçısı) Başvuru Şartları

 • Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,
 • Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) sertifikasına ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.
 • Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Sıhhi Tesisatçı) Başvuru Şartları
 • Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,
 • Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) sertifikasına ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.

Destek Personeli (Bakım – Onarım)(İklimlendirme Personeli) Başvuru Şartları

 • Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,
 • Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Katı, Sıvı, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikasına sahip olmak.

Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Havuz Suyu Operatörü) pozisyonu için;

 • Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak.

Sözleşmeli personel pozisyonları için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Özel Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuruda bulunan adaylardan; özel güvenlik görevlisi eğitim sertifikası ile başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Psikolog Başvuru Şartları

Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümü ile bu bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

Büro Personeli Başvuru Şartları

Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

Destek Personeli (Temizlik) Başvuru Şartları

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak,

Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için özel şartlar başlığı altında belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Pin
GSB Personel Alımı 2023
Pin
GSB Personel Alımı 2023
Pin
GSB Personel Alımı 2023
Pin
GSB Personel Alımı 2023

GSB Personel Maaşları 2023

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı ilanlarına başvuru yapan adayların en fazla merak ettiği ve araştırdığı konuların başında ise personel maaşları gelmektedir.

2023 yılı Temmuz ayı itibariyle memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılan zamların yanı sıra refah payı eklemesi, Türkiye’nin kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında önemli bir değişiklik getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın önceden belirttiği gibi, 2023 Temmuz ayında memur ve emekli maaş zammı, meclisten geçti ve yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

En dikkat çekici değişikliklerden biri, en düşük memur maaşının net 22 bin TL’ye yükseltilmesiydi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleşen oylama sonrasında, emekli aylıklarına da %25 zam yapılması kararlaştırıldı. Ancak, emekli maaşlarının kök maaş üzerinden hesaplandığı unutulmamalıdır. Bu nedenle, nisan ayında gerçekleşen zamdan önce emekli olanlar, bu %25 zamdan faydalanamayacak ve maaşları 7 bin 500 TL düzeyinde kalmaya devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları, “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme” ile düzenlendi. Bu düzenlemeler, kamu çalışanlarının refahını artırmayı hedeflemekte ve adil bir maaş artışı sağlamaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada sonrası en düşük memur maaşı 22 bin TL‘ye yükselmiştir. GSB bünyesinde çalışan personel maaşları da bu doğrultuda artış göstermiş olup, en düşük personel maaşı 22 bin TL olmuştur.

GSB personel maaşları unvanlara göre değişiklik göstermekte olup, maaşlara ek olarak bir çok sosyal haklarda bulunmaktadır.

GSB Personel Alımı 2023 Başvuru Şekli

GSB personel alımı için yularıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurularını 28 Ağustos 2023 (00.00) – 06 Eylül 2023 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.
 • Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 • Adaylar, şartlarını taşıdığı ve ilan edilen merkez teşkilatı ile taşra teşkilatından yalnızca biri için başvuru yapabileceklerdir. Merkez teşkilatından başvuru yapacaklar en fazla 1 (bir) pozisyon, taşra teşkilatından başvuru yapacaklar ise en fazla 1 (bir) il ve 1 (bir) pozisyon için başvuru yapabileceklerdir.

Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Yurt içi ve yurt dışı Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

YouTube video
Yorum yapın

2