Fırat Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alımı 2023 İş Başvuru Formu

Fırat Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az Önlisans mezunu olma şartı farklı unvanlarda çok sayıda erkek/kadın sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Fırat Üniversitesi tarafında yayımlanan ilanda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Fırat Üniversitesi personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Fırat Üniversitesi Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

Fırat Üniversites kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az önlisans mezunu olma şartı ile 4 (dört) farklı unvanda toplamda 19 (on dokuz) sözleşmeli personel alımı yapacak.

 • Hemşire – 7 Kişi
 • Sağlık Teknikeri – 6 Kişi
 • Tekniker – 1 Kişi
 • Destek Personeli – 5 Kişi

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

Açıklama

Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) Görev Tanımı

 • Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri temizlemek,
 • Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
 • Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
 • Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,
 • Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
 • Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
 • Görevlendirildikleri birimde hayvan bakımı, temizliği ve beslenmesi hizmetlerini yürütmek.
 • Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Fırat Üniversitesi Perosnel Alımı 2023 Genel Başvuru Şartları

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
 • Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,
 • 2022 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Not: Atanmaya hak kazanan adayların yapılacak arşiv araştırmasından sonra ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir.
Pin
Pin
Fırat Üniversitesi Perosnel Alımı 2023

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Mezuniyet belgesi, (e-Devlet üzerinden indirilen mezun belgesi veya diplomaların onaylı sureti)
 • Vesikalık fotoğraf,
 • KPSS sonuç belgesi,
 • Şoför kadrosuna başvuran adaylar için sürücü belgesi.

Fırat Üniversitesi Perosnel Alımı 2023 Başvuru Formu

Fırat Üniversitesi personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 03.08.2023 – 17.08.2023 tarihleri arasında http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

 1. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 2. Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.
 4. Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
 5. Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
 6. Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.
Yorum yapın

2