Erzurum Teknik Üniversitesi 2 Öğretim Elemanı Alımı İlanı

Erzurum Teknik Üniversitesi aşağıda yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre öğretim elemanı alımı yapacak.

Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı 2023 Başvuru Şekli

 • Başvuru Başlangıç Tarihi: 24.08.2023
 • Sınava Giriş Tarihi: 15.09.2023
 • Başvuru Bitiş Tarihi: 07.09.2023
 • Sonuç Açıklama Tarihi: 20.09.2023
 • Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi: 12.09.2023
 •  Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: https://erzurum.edu.tr

Başvuru Şekli: Başvurular şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılacaktır. Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden üniversite sorumlu değildir.

Pin
Erzurum Teknik Üniversitesi 2 Öğretim Elemanı Alımı

Erzurum Teknik Üniversitesi 2 Öğretim Elemanı Alımı 2023 Başvuru Şartları

Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

ALES’ten en az 70, Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri için ALES ten en az 70, merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not döküm belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sistemi olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır.

Özel Başvuru Şartları

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri, ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

Diğer İlgili Yazılarımız

Öğretim Görevlisi Maaşları 2023

Pin
Erzurum Teknik Üniversitesi 2 Öğretim Elemanı Alımı

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 web adresinden alınabilir.)
 • Özgeçmiş,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
 • Lisans Transkripti (onaylı)
 • ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.
 • İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık olmalı)
 • Yabancı Dil Belgesi (Doğrulama kodu bulunan orijinal belge)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
 • Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.)
 • Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir belge
 • Özel şart olması halinde özel şarta ilişkin belgeler
 • Tecrübe şartı ile ilgili güncel tarihli SGK çıktısı ile birlikte onaylı belge
 • Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.
 • İlan şartında belirtilen alanda lisansüstü öğrenim gördüğüne dair öğrenci belgesi. Öğrenci belgesinde ilgili alan belirtilmediği takdirde, o alanda lisansüstü öğrenim gördüğüne dair güncel tarihli resmi yazı. (Araştırma Görevlileri için)

Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak değerlendirilecektir.

Önemli Notlar

 • Başvurunun şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılması gerekmektedir.
 • Sonuçlar üniversitenin internet adresinde (https://erzurum.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Onaylı istenen belgelerin noterden veya resmi kurumlar tarafından “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir.
 • Adaylar üniversite tarafından ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmelerden üniversite sorumlu değildir. Eksik bilgi ve belge ile gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurularda sorumluluk adaya aittir.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 • İdare gerekli gördüğü takdirde “İlanı” her aşamasında iptal etme hakkına sahiptir.
 • Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin (d) fıkrası kapsamında atama yapılacaktır.
 • Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bulunmaması gerekmektedir.
 • Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
Yorum yapın

2