Cumhuriyet Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel Alımı 2023 – Başvuru Adresi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı çok sayıda personel alımı için bir duyuru yayımladı.

Cumhuriyet üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Cumhuriyet Üniversitesi personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru adresi, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Cumhuriyet Üniversitesi Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 4 (dört) farklı unvanda toplam 18 (on sekiz) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

 • Büro Personeli – 10 Kişi
 • Programcı -2 Kişi
 • Teknisyen – 2 Kişi
 • Destek Personeli – 4 Kişi

Cumhuriyet Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şartları

Genel Başvuru Şartları

 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ Hükmüne uygun olması.
 • Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verenler, beyanda bulunanlar veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Sözleşme yapılmış olsa dâhi feshedilir.
 • Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • İlan edilen sözleşmeli pozisyonlara müracaat edecek adayların görevini yapmaya engel olacak sağlık sorununun ve vardiyalı çalışmaya engel durumunun bulunmaması gerekmektedir.
Pin
Cumhuriyet Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Cumhuriyet Üniversitesi Personel Alımı 2023

Destek Personeli Görev Tanımı

 • Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odalarıyla ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri temizlemek,
 • Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
 • Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
 • Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya, mobilya veya yükleri taşımak,
 • Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
 • Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
 • Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
 • Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
 • Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
 • Üniversitemize bağlı ilçelerimizdeki yüksekokullarımızda ihtiyaç olduğunda görevlendirme yapılabilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır).
 • Mezuniyet belgesi (Barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir. Barkodlu belgenin olmaması durumunda diplomanın aslı görülerek fotokopisi kabul edilecektir).
 • 2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi.
 • YDS Sonuç Belgesi.

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

Cumhuriyet Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şekli

Cumhuriyet Üniversitesi personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların müracaatlarını 14.07.2023 – 28.07.2023 tarihleri arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) adayların Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

Yorum yapın

2