Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı 2023 İlanı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi kendi birimleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az Lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda erkek/kadın sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Başvuru için adaylarda aranan genel/özel başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Onyedi Eylül Üniversitesi Hangi Unvanlarda Kaç Personel Alımı Yapılacak?

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi kendi birimleri bünyesinde istihdam etmek üzere en az Lise mezunu olma şartı 3 (üç) farklı unvanda toplam otuz dokuz (39) personel alımı yapacak.

 • Destek Personeli – 4 Kişi
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi – 7 Kişi
 • Büro Personeli – 2 Kişi
Pin
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı 2023
Pin
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı 2023

Temizlik Personeli Görevleri Neler?

Söz konusu pozisyon temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için kullanılacaktır.

Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin açık ve kapalı mekanları, binaların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.

 • Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak.
 • Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.
 • Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak.
 • Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek.
 • Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak.
 • Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.
 • Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak.
 • Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek.
 • Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 • Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
 • Temizlik olmak üzere bu alanda verilecek diğer işleri yapmak.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvuru Şekli ve Belgeleri

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi personel alımı için başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 23.06.2023-07.07.2023 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir.

Süresi içinde yapılmayan, tamamlanmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

İlan edilen unvanlardan belgelendirilmesi istenen durumlarla ilgili gerekli resmi belgelerin “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuruların Değerlendirilme Süreci

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi resmi internet sayfasında (https://bandirma.edu.tr ve https://pdb.bandirma.edu.tr) yayımlanacaktır.

Her unvan için asıl aday sayısının kaç katına kadar yedek aday belirleneceğine Üniversite tarafından oluşturulan Kurul ve Komisyonlar tarafından karar verilecek olup asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Üniversite internet sayfalarından yayımlanan sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Hak kazanan adayların atanmaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atama ve işe başlama için gerekli tebligat Kariyer Kapısı üzerinde beyan edilen e-posta adreslerine elektronik olarak yapılacak olup ayrıca posta ile fiziki evrak gönderilmeyecektir.

KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz.

Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen ve göreve başlamayan adaylar haklarını kaybederler.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir

İletişim Bilgileri

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı https://pdb.bandirma.edu.tr internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.

Adres: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosu, Bandırma/BALIKESİR

Diğer Hususlar

Üniversitenin Balıkesir ili dışında teşkilatı bulunmadığından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde eğitim öğretimin verildiği veya diğer hizmetlerin sunulduğu farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahip olup başvuran adaylar bu durumu kabul etmiş olur.

Yorum yapın