Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alımı yapılacak.

Pin
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi Alımı
Pin
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi Alımı

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneğine online başvuru sisteminde ulaşılabilmektedir. Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun birimi, anabilim dalı, unvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilmelidir. Profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir. Dilekçe, ıslak imzalı olarak taranarak online başvuru sistemine yüklenmelidir.)

  • Nüfus Cüzdanı Sureti
  • Özgeçmiş ve yayın listesi ile ilan açıklamasında belirtilen alanlar başta olmak üzere tüm bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeler (Tüm belgelerin online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.)
  • Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge
  • Lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik belgesi ve doçentlik belgesi (Yurtdışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgeler ile birlikte)
  • 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
  • Adli sicil kaydı belgesi

Başvurularda E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile Resmi Kurumlarca onaylı belgeler kabul edilmektedir.

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2023 Başvuru Şekli

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 31.07.2023 – 14.08.2023 tarihleri arasında https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru Hakkında Bilgiler

Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ndeki başvurulan kadroya ait atanma şartları ile ilanda belirtilen diğer şartları sağlaması gerekmektedir.

Tüm başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

İlgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

Doçent unvanı almış adaylar doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuramaz.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.

İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Yorum yapın

2