Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı 2023 – Başvuru Formu

Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az önlisans mezunu olma şartı ile fakrlı unvanlarda çok sayıda memur alımı için İŞKUR üzerinden iş ilanları yayımladı.

Pin
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2023

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az önlisans mezunu olma şartı ile Zabıta ve İtfaiye Eri unvanlarında toplamda 220 (ikiyüzyirmi) memur alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Pin
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Alımı 2023

Ankara Büyükşehir Belediyesi memur alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu, başvuru için gerekli belgeler, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hangi Unvanlarda Memur Alımı Yapacak?

Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az önlisans mezunu olma şartı ile Zabıta ve İtfaiye Eri unvanlarında toplamda 220 (ikiyüzyirmi) memur alımı yapacak.

 • İtfaiye Eri – 100 Kişi
 • Zabıta – 120 Kişi

Diğer Başvuru Yapabileceğiniz İlanlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı 2023 Başvuru Şartları

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Eri kadrolarında memur alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

İlan edilen İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı ve 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için, Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Başvuru Şartları

Adayların;

 • İlan edilen İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • İtfaiye Eri kadrolarına başvuru yapacaklar için, sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • İtfaiye Eri kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Pin
Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı 2023

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru sırasında;

 • Sınava girmek isteyen adaylar, www.ankara.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı 2023 Başvuru Formu

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiye eri unvanlarında memur alımı için yukaruda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 16/10/2023 – 27/10/2023 tarihi mesai saatleri içerisinde, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleks içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Altındağ-ANKARA adresine şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yorum yapın

2