Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile farklı unvanlarda çok sayıda erkek/kadın sözleşmeli personel alımı için ilan yayınladı.

Yayınlanan ilanda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kendi yerleşkelerinde istihdam etmek üzere büro personeli, destek personeli, teknisyen kadrolarında toplam yirmi dört (24) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi.

Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı yanı sıra genel ve özel başvuru şartları da aranmaktadır. Başvuru şartları, başvuru adresi, başvuru şekli, başvuru belgeleri, başvuru tarihleri gibi diğer tüm bilgiler haberimizin devamında.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Personel Alımı 2023 Kadro Dağlımı

 • Büro Personeli – 4 Kadın – 6 Erkek Kişi
 • Destek Personeli (Temizlik İşleri) – Erkek 8 Kişi
 • Destek Personeli (Şoför) – Erkek 3 Kişi
 • Teknisyen (İklimlendirme) – Erkek 1 Kişi
 • Teknisyen (Sıhhi Tesisat) – Erkek 1 Kişi
 • Teknisyen (Doğalgaz) – Erkek 1 Kişi
Pin
Pin
Pin

Genel Başvuru Şartları Neler?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
 • Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
 • 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS(P93) ve KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır. (https://www.agri.edu.tr)
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınması halinde barkotlu olması gerekmektedir).
 • KPSS sınav sonuç belgesi. (Barkod sorgulaması yapılacaktır.)
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
 • Nüfus Cüzdanının fotokopisi.
 • Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınması halinde barkotlu olması gerekmektedir.)
 • Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınması halinde barkotlu olması gerekmektedir).
 • Onaylı Hizmet Belgesi (e-Devletten alınması halinde barkotlu olması gerekmektedir).

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Personel Alımı 2023 Başvur Tarihi ve Şekli

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi personel alımı için adaylar başvuru evraklarını 10.05.2023 25.05.2023 tarihleri arasında (mesai saati bitimine kadar) Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim ederek başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Adaylar;

 • Adaylar tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
 • Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 • Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

NOT: Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylardan atamaya esas olmak üzere sağlık durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır.

Adres: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası Erzurum Yolu

4 Km 04100 Merkez, Ağrı– Türkiye

Detaylı Bilgi İçin: 0472 215 98 63/0472 216 20 08

Dahili: 1273-1284-1301

Yorum yapın