AFAD 215 Personel Alımı 2023 – Başvuru Formu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) farklı illerde bulunan yerleşkeri bünyesinde görevledirmek üzere en az lise mezunu olma şartı ile çok sayıda erkek/kadın personel alımı yapılacağını duyurdu.

Pin
ADAF Personel Alımı 2023

AFAD taradından yayımlanan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni unvanunda 215 (ikiyüzonbeş) personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Pin
ADAF Personel Alımı 2023

AFAD personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, alımı yapılacak iller ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

Pin
ADAF Personel Alımı 2023

ADAF Personel Alımı 2023 Hangi İllerde

ADAF personel alımı ilanına başvuru yapacak adayların en fazla merak ettiği konuların başında alım yapılacak iller gelmektedir. İşte alım yapılacak iller ve personle sayısı;

 • Adana
 • Ağrı
 • Aksaray
 • Ardahan
 • Artvin
 • Bartın
 • Batman
 • Bayburt
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Çorum
 • Düzce
 • Edirne
 • Erzurum
 • Gaziantep
 • Gümüşhane
 • Hakkâri
 • Iğdır
 • İstanbul
 • Karaman
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kilis
 • Mardin
 • Niğde
 • Osmaniye
 • Siirt
 • Sinop
 • Şırnak
 • Tekirdağ
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Uşak
 • Van
 • Yalova
Pin
Pin
ADAF Personel Alımı 2023

ADAF Personel Alımı 2023 Başvuru Şartları Neler?

ADAF personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için uygulama ve sözlü sınav tarihlerinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (17.10.1994 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)
 • Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak.
 • Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.
 • Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.
 • Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
 • Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumu için başvuruda bulunabilecektir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere)

Özel Başvuru Şartları

Ortaöğretim Mezunları

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Harita-Tapu-Kadastro; İnşaat Teknolojisi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Kimya Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Ulaştırma Hizmetleri alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen alanlardan mezun olmak.

ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Önlisans Mezunları

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların “Acil Durum ve Afet Yönetimi” veya “Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” programları ile bunlara denkliği kabul edilen programlarından mezun olmak.

ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

AFAD Personel Alımı 2023 Başvuru

AFAD personle alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 09 Ekim 2023 saat 10:00 – 17 Ekim 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

 • Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
 • Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 • Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

AFAD Personel Alımı 2023 Sınav Tarihi

AFAD personel alımı için özlü sınavı 08- 19 Ocak 2024 tarihleri arasında Başkanlık hizmet binasında yapılacaktır.

Adaylar, sözlü sınavına katılacakları gün, saat ve adrese ilişkin bilgilerini Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

Başkanlık gerekli görmesi halinde sözlü sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlık internet adresi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

Pin
ADAF Personel Alımı 2023
Yorum yapın