ADÜ personel Alımı 2023 – Başvuru Formu ve Şartları

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lisans mezunu olma şartı ile sözleşmeli personel alımı için duyuru yayımladı.

ADÜ kendi bünyesinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca hemşire kadrosunda toplamda on (10) sözleşmeli personel alımı yapacak.

İlgili ilana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru tarihleri, başvuru formu ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında.

ADÜ Personel Alımı 2023 Başvuru Şartları Neler?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 • İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mâni olmamak,
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 • Başvuru yapılan pozisyona ilişkin deneyime sahip olmak,
 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
 • 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu sınavından Lisans mezunları için KPSS/P3 puanı esas alınacak olup, EN AZ “60” (ALTMIŞ) TABAN PUAN ŞARTI ARANMAKTADIR.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Formu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmından temin edilecektir)

 • Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,
 • Aşağıdaki tabloda pozisyona ilişkin aranılan nitelikler bölümünde istenilen deneyim belgesi, (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi),
 • 1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve başvuru formuna yapıştırılacak).

ADÜ Personel Alımı 2023 Başvuru Tarihi ve Şekli

ADÜ personel alımı ilanına başvuru yapacak adayların, 12.06.2023 – 03.07.2023 tarihleri arasında http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte başvuru tarihi içinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Diğer Başvuru Yapabileceğiniz İlanlar

Mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gelemeyecek olanlar adına, noterden başvuruya esas vekalet verilmesi suretiyle yakınlarının şahsen başvuru yapmalarına olanak sağlanacaktır.

Posta yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacağı için işleme alınmayacak ve işleme alınmayan başvurular ile ilgili adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

Başvuru tarihini geciktiren adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Pin
ADÜ personel Alımı 2023

Önemli Not

Başvuru Formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Doldurulması gereken alanlarda eksiklik olması durumunda (pozisyon, başvuru kodu vb.) adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru esnasında görevli personelin, başvuruda bulunan adayın başvuru formu ve evraklarını kontrol etme yetkisi bulunmamakta olup, teslim edilen başvuru formu ve evrakların eksiksiz olması adayın sorumluluğundadır.

Başvuru Değerlendirilmesi Süreci

Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, ilgili alanlarda 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.

Adaylar sonuçlarını; son başvuru tarihini takiben en geç üç (3) iş günü içinde Üniversitemiz http://www.adu.edu.tr/ web sayfasında ilan edilecek “Sonuç Açıklama Ekranı” linkinden sorgulama yaparak öğrenebilecek ve sonuç açıklama belgesinin çıktısını alabileceklerdir. Bu belge tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı ya da sözlü tebligat yapılmayacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaya; işe başlaması için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman duyurusu, “Sonuç Açıklama Belgesi” ile bildirilecektir.

İlan edilen pozisyon için belirtilen adedin iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Önemli Not:

İlana ilişkin sonradan alınan kararlara ve yapılan değişikliklere ait tüm duyurular, Üniversitemiz http://www.adu.edu.tr/ web adresinden yapılacak olup, başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İdare; gerekli duyduğu hallerde ilanda değişiklik yapma veya ilanı iptal etme yetkisine sahiptir.

Yorum yapın

2