Adli Tıp Kurumu 229 Sözleşmeli Personel Alımı 2024 – Başvuru Şekli

Adli Tıp Kurumu‘ndan memur olmak isteyen adaylar için müjde niteliğinde bir duyuru geldi. Adli tıp kurumu tarafından yapılan duyuruda merkez ve taşta teşkilatları bünyesinde istihdam edilmek üzere çok sayısa erkek/kadın sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan personel alımı ilanına başvuru yapacak adayarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru şekli, kadro dağılımı gibi önemli tüm detaylar haberimizin devamında.

Adli Tıp Kurumu Hangi Unvanlarda Personel Alımı Yapacak?

Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde istihdam etmek üzere en az ortaöğretim mezunu olma şartı ile on iki (12) farklı unvanda, toplamda 229 sözleşmeli personel alımı yapacak.

 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi – 20 Kişi
 • İnfaz Koruma Memuru – 3 Kişi
 • Destek Personeli – 47 Kişi
 • Sağlık Teknikeri – 28 Kişi
 • Tekniker – 14 Kişi
 • Laborant – 15 Kişi
 • Büro Personeli – 42 Kişi
 • Hemşire – 20 Kişi
 • Psikolog – 3 Kişi
 • Biyolog – 10 Kişi
 • Mühendis – 15 Kişi
 • Diğer Teknik Hizmet Personeli – 20 Kişi

Başvuru Şartları Neler?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Son başvuru günü olan 18 Şubat 2024 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
 • 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

Diğer İlgili İlanlar

Başvuru Şekli ve Tarihi

Adli Tıp Kurumu personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 05.02.2024 – 18.02.2024 tarihileri arasında (Pazar günü saat 23:59) e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar her bir pozisyon için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir.

Adli Tıp Kurumu Personel Alımı 2024 Sözlü Sınav Tarihi ve Adresi

Adli Tıp Kurumu personel alımı ilanında yer alan tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

Başvurularını Değerlendirilme Süreci

Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna başvurup, puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

Pin
Pin
Adli Tıp Kurumu Personel Alımı 2024
Pin
Pin
Adli Tıp Kurumu Personel Alımı 2024
Pin
Pin
Adli Tıp Kurumu Personel Alımı 2024
Pin
Adli Tıp Kurumu Personel Alımı 2024
Pin
Adli Tıp Kurumu Personel Alımı 2024
Yorum yapın

2