Adalet Akademisi Güvenlik Alımı 2023 Başvuru Formu

Türkiye Adalet Akademisi Başkalığı (TAA) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda erkek/kadın koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.

Türkiye Adalet Akademisi Başkalığı (TAA) tarafından yayımlanan ilanda en az lise mezunu olma şartı ile Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2022KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile Türkiye Adalet Akademisinde çalıştırılmak üzere 12 (on iki) koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Türkiye Adalet Akademisi Başkalığı (TAA) koruma ve güvenlik görevlisi alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan iş başvuru şartları, başvuru formu, başvuru için gerekli belgeler, başvuru tarihleri gibi önemli tüm detaylar haberimizin devamında.

Adalet Akademisi Güvenlik Alımı 2023 Başvuru Şartları

Türkiye Adalet Akademisi Başkalığı (TAA) koruma ve güvenlik görevlisi alımı için başvuru yapacak adayların başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
 • Arşiv araştırması olumlu olmak,
 • Lisans mezunları için 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2022 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
 • Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
 • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
Pin
Adalet Akademisi Güvenlik Alımı 2023

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Fotoğraflı özgeçmiş,
 • Başvuru yapan adaylardan ayrıca istenen belgeler;
 • Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Adayların, sözlü sınava girmeye hak kazanmalarıhalinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)
 • İlanın şartlar bölümünün Koruma ve Güvenlik Görevlisi başlığının (ı) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu, (Sağlık raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
 • Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
 • Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
 • Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
 • Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

Adalet Akademisi Güvenlik Alımı 2023 Başvuru Şekli

Türkiye Adalet Akademisi Başkalığı (TAA) koruma ve güvenlik görevlisi alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 29.08.2023 tarihinden başlayarak 15.09.2023 tarihi saat 23.59’a kadar eDevlet üzerinde Türkiye Adalet Akademisi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Başvuru Yapabileceğiniz Diğer İlanlar

Sözlü ve Uygulamalı Sınav Tarihleri

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Başkanlığımız internet sitesinde (https://taa.gov.tr) ilân edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İlan edilen kadro sayısının 3 katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Boy ve kilo ölçümünün yapılacağı yer ve tarih Başkanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.

Sözlü Sınav Konuları:

 • Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
 • Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Yorum yapın

2